Vesti

EULEX i Agencija njenog veličanstva za prihode i carinu zajedno organizovali studijsku posetu VB u podršku upravljanju granicom Kosova

08. novembar 2019. god.

U partnerstvu sa Agencijom njenog veličanstva za prihode i carinu, EULEX je od 4. do 8. novembra organizovao studijsku posetu Velikoj Britaniji za visoko osoblje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Nacionalnog centra za upravljanje granicom (NCUG).

Cilj posete bili su dalja podrška stručnom razvoju upravljanja granicom Kosova, posebno NCUG, unapređenje funkcionalnosti NCUG, kao i unapređenje razmene informacija.

Kosovsku delegaciju činili su zamenik ministra unutrašnjih poslova/nacionalni koordinator za IUG i visoki predstavnici ministarstva unutrašnjih poslova i NCUG.