Vesti

EULEX su-organizator radionice o suzbijanju ekološkog kriminala

29. novembar 2019. god.

Trideset službenika Policije Kosova pohađalo je 26. i 27. novembra 2019. godine, dvodnevnu radionicu na temu Suzbijanja ekološkog kriminala, koju su zajedno organizovali EULEX i Projekat IPA/2017 – “Suzbijanje ekološkog kriminala na Zapadnom Balkanu”.

Ova radionica, na kojoj su predavali stručnjaci za ekološki kriminal italijanskih Karabinjera za zaštitu sredine i državni tužilac  italijanske Nacionalne uprave za borbu protiv mafije, bila je usredsređena na jačanje izvršnih kapaciteta i operativnog učinka Policije Kosova u vezi sa ekološkim kriminalom, i obezbedila im je alate za efikasnu istragu u suzbijanju takvih krivičnih dela. Radionica je, pored toga, bila usredsređena na razvoj međunarodne policijske saradnje u ovoj oblasti, naime na potencijalne bilateralne sporazume i efikasnu razmenu informacija.

Ovom prilikom, vršilac dužnosti šefa EULEX-a, Sean Kerins, izjavio je Misija podržava cilj ove radionice da obuči i savetuje Policiju Kosova u vezi sa pretnjama ekološkog kriminala i dodao: „Prema našem dosadašnjem iskustvu, za suzbijanje ekološkog kriminala zaista je neophodan sveobuhvatan pristup, gde više agencija, organa za sprovođenje zakona i drugih institucija moraju da rade zajedno, ponekad i preko granica, kako bi se pravilno borile protiv ove pojave.”

Da bi dalje nadogradili znanja stečena tokom radionice, organizovana je studijska poseta sedištu italijanskih Karabinjera za zaštitu sredine od 19. do 20. decembra 2019. godine, koja će predstavnike Jedinice Policije Kosova za međunarodnu koordinaciju u sprovođenju zakona - ILECU, Kosovske policijske akademije u Vučitrnu i Jedinice Policije Kosova za istragu organizovanog kriminala opremiti struktuiranim policijskim znanjem iz ove oblasti.

Krajnji cilj ovog projekta jeste da polaznici ove obuke prenesu svoje znanje odgovarajućim specijalizovanim jedinicama i Regionalnim komandantima Policije Kosova.