Vesti

EULEX izložio predstavnicima zemalja članica EU svoj izveštaj o nalazima u vezi sa radom Kazneno-popravne službe Kosova i nadgledanjem predmeta

06. decembar 2019. god.

EULEX je 5. decembra bio domaćin sastanka sa predstavnicima diplomatskih predstavništava zemalja članica EU na Kosovu, kao i Norveške, Švajcarske, Turske i Sjedinjenih Država kao trećih država doprinosnica, s ciljem da generalnom direktoru Kazneno-popravne službe Kosova (KPSK) Nehatu Tačiju pruži platformu za prezentaciju niza projekata koji se odnose na KPSK, radi potencijalnog finansiranja. EULEX je takođe predstavio aktivnosti Kazneno-popravne jedinice EULEX-a, kao i nalaze svog trećeg izveštaja o sistemskom i tematskom nadgledanju kosovskog pravosuđa, koji proizilaze iz rada njegove Jedinice za nadgledanje predmeta.

Vršilac dužnosti šefa EULEX-a, Cezary Luba, pozdravio je učesnike, a posebno g. Tačija. „Veoma mi je drago što mogu da pružim mogućnost generalnom direktoru KPSK-a da danas predstavi svoje projekte. Cilj im je da zatvore i popravne centre na Kosovu učine ekonomski održivijim i pruže zatvorenicima veštine za rad. Nadam se da ćemo svi pronaći načine da podržimo ove projekte.“ Vršilac dužnosti šefa EULEX-a takođe je informisao prisutne o nizu opštih pitanja koja se tiču EULEX-a, dok je šefica EULEX-ovog Stuba za nadgledanje, Johanna Valenius, izložila  kratak pregled strukture i zadataka ovog stuba, sa fokusom na ulogu Misije u olakšavanju tehničke primene sporazuma u oblasti vladavine prava postignutih kroz dijalog između Beograda i Prištine.

Objašnjavajući značaj obezbeđivanja sredstava za projekte koji se odnose na rehabilitaciju zatvorenika, Tači je rekao: „Proces rehabilitacije, resocijalizacije i angažovanja u radnom okruženju stvoriće preduslove da se nakon puštanja na slobodu zatvorenici reintegrišu i budu korisni društvu i njihovim zajednicama.” 

Šefica Jedinice EULEX-a za Kazneno-popravnu službu, Ritva Vahakoski, predstavila je tokom svog izlaganja rad Jedinice Misije za Kazneno-popravnu službu. Gđa Vahakoski je naglasila da plodna saradnja između KPSK-a i EULEX-a potiče još iz 2008. godine i podvukla kako kroz nadgledanje, podučavanje i savetovanje EULEX nastavlja da podržava napore KPSK-a na razvoju modernog tima visoke uprave, i pomaže KPSK-u u jačanju njenih kapaciteta za suzbijanje neprimerenih mešanja i preferencijalnog postupanja sa zatvorenicima, kao njenih postupaka zapošljavanja.

Šef EULEX-ove Jedinice za nadgledanje predmeta, Hubert van Eck Koster objasnio je EULEX-ovo robusno nadgledanje odabranih predmeta, koje se pokazalo efikasnim sredstvom za ocenu usklađenosti lokalnog pravosudnog sistema sa kosovskim zakonima i standardima ljudskih prava. „EULEX-ovo robusno nadgledanje je jedinstveno u toj meri da omogućuje Misiji da nadgleda ne samo javna suđenja, već čitav lanac krivičnog pravosuđa - od istrage do krivičnog gonjenja, nadgledanja suđenja i izvršavanja kazne“, rekao je van Eck Koster.