Vesti

EULEX završava kampanju 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja

11. decembar 2019. god.

Ove godine kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja pod sloganom “Obojimo svet u narandžasto: Jednakost generacija protiv silovanja!” bila je usredsređena na žrtve rodno zasnovanog i seksualnog nasilja.

U sklopu niza aktivnosti održanih u znak obeležavanja 16 dana aktivizma, EULEX je zajedno sa Institutom za sudsku medicinu nastavio onlajn i oflajn kampanju “Progovori na vreme” o značaju očuvanja bioloških dokaza u slučajevima seksualnog nasilja.

U cilju podizanja svesti i mobilisanja šire publike, Misija je proizvela niz video snimaka u kojima se prikazuju predstavnici kosovskih institucija vladavine prava i nadležnih organa koji se bave slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja.

Policija Kosova, kao prva instance reagovanja u takvim slučajevima potvrdila je svoje zalaganje za žrtve seksualnog nasilja, sa posebnim fokusom na slučajeve koji uključuju maloletne žrtve. Narednik Policije Kosova, Fidane Balaži, je objasnila:


Kao vodeća institucija kampanje “Progovori na vreme”, Institut za sudsku medicinu usredsredio se na to šta su biološki dokazi i na ogromni značaj očuvanja tih dokaza.  Dr. Bergita Curi, specijalista sudske medicine, objasnila je:


Naglašavajući značaj očuvanja bioloških dokaza, sudija Valjon Kurtaj sa Osnovnog suda u Prištini, napomenuo je da biološki dokazi igraju presudnu ulogu u većini slučajeva seksualnog nasilja, kako u utvrđivanju postojanja krivičnog dela, tako i u identifikaciji počinioca:


Kada žrtve seksualnog nasilja nemaju dovoljno finansijskih sredstava da obezbede jednak pristup pravdi, institucija kojoj se treba obratiti je Agencija za besplatnu pravnu pomoć, koju je osnovala Skupština Kosova. Zamenica izvršnog direktora ove Agencije, Anita Kaljanderi, istakla je da je obezbeđivanje jednakog pristupa pravdi za sve građane, posebno marginalizovane grupe, misija Agencije:


Žrtve rodno zasnovanog i seksualnog nasilja često posežu u skloništa, kako bi pronašle sigurno utočište. Centar za zaštitu žena i dece „Moj dom“ pruža 24-časovne usluge žrtvama seksualnog nasilja. Koordinator centra, Ljumnije Hajdari, govorila je o radu ovog centra:


Seksualna trauma je takođe povezana sa kratkoročnim i dugoročnim psihološkim posledicama, uključujući mentalno zdravlje žrtava. Tarja Formisto, zamenica direktora Instituta za sudsku medicinu, poslala je važnu poruku na ovu temu:


Poslednje, ali ne najmanje važno, EULEX podržava kosovske pravosudne institucije u obezbeđivanju pristupa pravdi za žrtve rodno zasnovanog nasilja i okončavanje nekažnjivosti počinilaca, pružanjem ekspertize kroz nadgledanje istražnih radnji koje sprovodi Policija Kosova, nadgledanje i analizu postupanja u slučajevima rodno zasnovanog nasilja u tužilačkom i sudskom sistemu i ocenu sveukupnog odgovora pružalaca i mehanizama usluga. Chiara Tagliani, EULEX-ov glavni nadgledač slučajeva rodno zasnovanog nasilja, ponovila je posvećenost Misije borbi protiv ove pojave:


Tokom 16 dana aktivizma, EULEX je takođe podržao niz aktivnosti koje je sprovela NVO „Žensko pravo“ sa sedištem u Severnoj Mitrovici, koje su imale za cilj podizanje svesti o rodno zasnovanom nasilju i načinima borbe protiv njega. Aktivnosti su uključivale uličnu akciju za podizanje svesti o rodno zasnovanom nasilju i važnosti očuvanja bioloških dokaza u slučajevima seksualnog nasilja, javnu raspravu na temu „Rodni stereotipi i nasilje nad ženama“, projekciju filma „Politehnika“, koji je propraćen debatom o rodnoj diskriminaciji i seksualnom uznemiravanju, kao i umetnički performans na temu „Ženska i prava LGBTK kao ljudska prava“, propraćen javnom raspravom o ljudskim pravima.

Za vreme 16 dana aktivizma, osvetlili smo zgradu EULEX-a u narandžasto – boju nade za svet slobodan od svih oblika rodno zasnovanog nasilja. Ovo je bio simboličan način da pošaljemo snažnu poruku protiv rodno zasnovanog i seksualnog nasilja.