Vesti

Žbogar i Meuči predstavili činjenice Krasnićiju

13. mart 2015. god.

Šef Kancelarije EU na Kosovu / specijalni predstavnik EU, Samuel Žbogar i šef Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu – EULEX, Gabrijel Meuči, sastali su se juče sa Jakupom Krasnićijem, predsednikom Nacionalnog saveta NISMA. 

U otvorenom i konstruktivnom razgovoru razmenili su poglede na nedavno objavljene tvrdnje o navodnom mešanju u sudski postupak protiv predsednika NISMA, g. Fatmira Ljimaja. 

Šef Kancelarije EU na Kosovu / SPEU Žbogar je insistirao na tome da se EU ne meša u sudske odluke. G. Žbogar je izjavio: „EULEX nije na Kosovu da bi pratio bilo koju političku agendu već stremi ka pravdi i vladavini prava. Postoje mehanizmi za otkrivanje potencijalnih nepravilnosti. Pravda nikada ne sme da bude politička već mora da bude zasnovana na dokazima i činjenicama."

Šef EULEX-a Meuči predstavio je sve relevantne činjenice u vezi sa takozvanim „predmetom Klečka“ koji trenutno čeka odluku Apelacionog suda. G. Meuči je izjavio: „Istina je da je predsednik Apelacionog suda raspustio apelaciono veće. Misija je prihvatila i poštovala tu odluku. To je dokaz, da institucija pravde odgovarajuće funkcioniše. To je činjenica."

G. Meuči je objasnio da ostale objavljene tvrdnje jednostavno ne odgovaraju činjeničnom stanju. Misija se nije mešala u ishod suđenja. Nijedan pripadnik EULEX-a nije tražio zaštitu u vezi sa ovim predmetom. I na kraju, nijedan sudija iz raspuštenog veća neće biti u novom veću.

Svi učesnici razgovora izrazili su ubeđenje da će pravda na kraju pobediti.