Vesti

Donacija EULEX-ove dobrotvorne akcije Crvenom krstu Kosova

14. februar 2020. god.

Šef EULEX-a, Lars-Gunnar Wigemark, uručio je 13. februara donaciju u iznosu od 6611 evra predsedavajućoj Crvenog krsta Kosova Feride Hyseni.

Sredstva koja su prikupili članovi osoblja EULEX-a tokom godišnjeg dobrotvornog događaja Misije, održanog prošlog decembra, Crveni krst Kosova iskoristiće za pomoć onima kojima je pomoć potrebna.

Šef misije Vigemark je rekao: „Veoma mi je drago što EULEX može nadopuniti svoj svakodnevni rad sa kosovskim kolegama iz oblasti vladavine prava ovim doprinosom našeg osoblja za one kojima je pomoć najpotrebnija”.

Dobrotvorna akcija, koja je postala tradicionalna u EULEX-u, organizovana je peti put zaredom u decembru 2019. godine zahvaljujući podršci lokalnih kolega EULEX-a i osoblja Misije iz Austrije, Belgije, Bugarske, Hrvatske, Finske, Nemačke, Grčke, Mađarske , Irske, Italije, Poljske, Rumunije, Slovenije, Švedske, Holandije i Velika Britanije.