Vesti

Šef EULEX-a se sastao sa ministarkom pravde kako bi razgovarali o saradnji u oblasti vladavine prava na Kosovu

19. februar 2020. god.

Dana 18. februara, šef EULEX-a Ambasador Lars-Gunnar Wigemark, se sastao sa ministarkom pravde Aljbuljenom Hadžiu i razgovarao o situaciji vladavine prava na Kosovu i o tome kako podržati saradnju između institucija Ministarstva pravde, relevantnih institucija pod odgovornošću ovog ministarstva i EULEX-a.

Tokom sastanka, šef misije EULEX-a Wigemark je pozdravio posvećenost nove vlade u jačanju vladavine prava na Kosovu kao i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Naglasio je da EULEX želi da nastavi da pomaže kosovskim institucijama vladavine prava pod odgovornošću Ministarstva pravde u smislu snažnog nadgledanja pravosuđa, podržavajući sprovođenje Sporazuma o pravosuđu pod okriljem Evropske Unije, savetujući kazneno-popravnu službu i pomažući u rešavanju sudbine nestalih lica.  

Šef misije Wigemark je istakao dodatnu vrednost EULEX-ovog snažnog nadgledanja odabranih krivičnih i građanskih predmeta, napominjući da sistemski i tematski izveštaji Misije o nadgledanju predstavljaju korisno sredstvo za procenu usklađenosti pravosudnog sistema sa kosovskim zakonom i standardima ljudskih prava, kao i sa funkcionisanjem celokupnog lanca krivičnog pravosuđa van sudskih ročišta. Šef misije je pozdravio nedavne odluke kosovskih kolega da otklone određene nedostatke u provosudnom sistemu primenom prilagođenih EULEX-ovih preporuka.

Tokom sastanka sa ministarkom pravde, šef EULEX-a je naglasio da nacionalnu strategiju za ratne zločine, koju je EULEX pomogao u izradi, treba sada sprovesti.  Drugo važno područje je borba protiv nasilja u porodici, a koju je EULEX spreman da nastavi da pomaže.  

Šef misije i ministarka pravde su se složili da se nastavi saradnja između Ministarstva pravde i EULEX-a na unapređenju vladavine prava na Kosovu kao i da pravosudni sistem bude dostupan i transparentan za sve s kosovskim vlasima na čelu.