Vesti

Poruka šefa EULEX-a na Međunarodni dan Roma

08. april 2020. god.

Na Međunarodni dan Roma pridružujemo se pozivima na jednak pristup pravdi i zaštiti od diskriminacije za Rome na Kosovu. EULEX je kroz nadgledanje predmeta utvrdio da diskriminacija i nasilje nad manjinama na Kosovu, posebno za romsku zajednicu, predestvljaju kontinuiranu ozbiljnu zabrinutost. Potrebno je uložiti više napora u borbu protiv netrpeljivosti prema članovima ove zajednice i obezbediti im ravnopravno uživanje ljudskih prava. I dalje smo posvećeni pružanju pomoći institucijama vladavine prava na Kosovu u rešavanju diskriminacije Roma i drugih manjina i obezbeđivanju njihovog jednakog pristupa pravdi, u skladu sa kosovskim zakonodavstvom i standardima ljudskih prava.​