Vesti

EULEX održao obuku o novim tehnikama za ranjive žrtve

12. decembar 2014. god.

EULEX je prošle sedmice u saradnji sa predavačima kriminalističke policije Velike Britanije iz gradova Humberside i South Yorkshire, održao četvorodnevni kurs obuke za 16 policajaca PK i 6 kosovskih tužilaca, usredsređen na tehnike saslušavanja ranjivih žrtava. 

Glavni cilj kursa bio je da se unaprede kapaciteti kosovske policije i kosovskog tužilaštva za postupanje sa ranjivim žrtvama i njihovo saslušavanje, sa posebnim naglaskom na žrtve trgovine ljudima. Iskazi žrtava predstavljaju suštinski korak ka krivičnom gonjenju trgovine ljudima. 

Tokom obuke su obrađene tehnike saslušavanja koje su osmišljene na takav način da se od žrtava pridobiju najbolji dokazi na transparentan usredsređen na žrtvu, koji bi mogli činiti bolji dokazni materijal tokom sudskog postupka. Nove tehnike su usredsređene na celokupnu priču pojedinca i na ophođenju prema oštećenom sa saosećanjem i razumevanjem, čime se obezbeđuje svedočenje visokog kvaliteta tokom krivičnog postupka.

Unapređenjem sposobnosti i veština kosovskih agencija za rad sa ovakvim žrtvama, Kosovo će biti efikasnije u otkrivanju u krivičnom gonjenu onih koji su uključeni u ovakva krivična dela. Sposobnost interakcije sa ovim ranjivim žrtvama uticaće na istrage organizovanog kriminala i unaprediće celokupan proces zaštite žrtava.

Po mišljenju Ismeta Rahmanija, kosovskog tužioca, ova četvorodnevna obuka mu je pružila mogućnost da stekne nova dragocena znanja iz primera najboljih praksi iz predmeta krivičnog gonjenja u Velikoj Britaniji, koja će moći da primeni u svom svakodnevnom radu, kako bi i sebi i žrtvama olakšao proces saslušanja.

,,Komunikacija između EULEX-a i domaćih institucija, naročito kroz obuku, je po mom mišljenju veoma uspešna zbog toga što prenosi najbolje evropske prakse, nova iskustva i nova znanja u primeni odgovarajućih metoda”, istakao je g. Rahmani.

,,U oblasti vladavine prava Velika Britanija je vodeća zemlja u razvoju procesa za ranjive žrtve i stoga je u veoma dobroj poziciji da pomogne Kosovu u ovoj oblasti’’, rekla je Karen, jedna od predavača iz Velike Britanije. 

Ona je dodala da je njeno iskustvo tokom poslednjih 25 godina u Velikoj Britaniji pokazalo da je, kada se usvoji pristup usredsređenosti na žrtvu tokom saslušanja i istrage, kvalitet dobijenih dokaza znatno bolji.

Džulijeta Svećlja, inspektorka sa Kosova iz Odeljenja za istragu trgovine ljudima takođe smatra da će joj nove metode pomoći u vršenju svojih službenih dužnosti. ,,Iskreno se nadam se da će EULEX i ubuduće organizovati sličnu obuku. Moje kolege i ja bismo imali velike koristi od nje”. 

Obuku je finansiralo Ministarstvo spoljnih poslova Velike Britanije kroz Ambasadu Velike Britanije u Prištini.