Vesti

Intervju zamenika šefa Misije, Cezary Luba, za poljski magazin “Policja 997”

07. maj 2020. god.

„Rad u međunarodnom policijskom okruženju pruža jedinstvenu mogućnost da se uči od najboljih dostignuća različitih stranih policijskih snaga, ali i da se ponosno predstavi poljskа policijа na multinacionalnom nivou“, kazao je zamenik šefa Misije Evropske unije za vladavinu prava (EULEX), Cezary Luba, u intervjuu datom poljskom mesečnom magazinu “Policja 997”, koji se bavi policijskim radom.

Luba je u intervjuu detaljno objasnio EULEX-ov mandat i aktivnosti, sa fokusom na saradnju Misije sa Policijom Kosova. Zamenik šefa Misije EULEX naveo je da je poljska Specijalizovana policijska jedinica EULEX-a druga instanca za reagovanje na bezbednosne situacije na Kosovu, kao deo troslojnog mehanizma za regovanje na bezbednosne situacije, u okviru kojeg je Policija Kosova prva instanca reagovanja na bezbednosne situacije, a KFOR treća.

Pored toga, zamenik šefa EULEX-a opisao je i svoje svakodnevne zadatke i govorio o koracima koje je Misija preduzela kako bi ublažila širenje korona virusa, istakavši da nijedan član osoblja EULEX-a nije rezultovao pozitivan na testu za COVID-19.

Kompletan intervju dostupan je na poljskom jeziku ovde: http://gazeta.policja.pl/997/informacje/187256,Na-strazy-pokoju.html