Vesti

”Bez žena nema održivog mira i sigurnosti” – EULEX-ova savetnica za rodnu ravnopravnost govori na konferenciji Žene, mir i bezbednost na Kosovu, koju organizuje KFOR

07. oktobar 2020. god.

Povodom obeležavanja 20-godišnjice Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1325 i naglašavanju njene primene na Kosovu, NATO-predvođena misija KFOR-a organizovala je 7. oktobra video konferenciju na kojoj je gostovalo više od 20 govornika iz kosovskih vladinih i nevladinih organizacija i međunarodnih misija.

EULEX-ova savetnica za rodnu ravnopravnost Chiara Tagliani učestvovala je u panel diskusiji na temu “Unapređenje agende 1325”, zajedno sa predstavnicima Specijalnog predstavnika EU na Kosovu, misije UN na Kosovu i OEBS-a.

Tagliani se usredsredila na posvećenost misije uključivanju rodne perspektive u sve svoje aktivnosti, i u okviru misije i tokom rada sa kosovskim institucijama.

“Od razmeštanja misije u 2008. godini, madant EULEX-a je pretrpeo nekoliko promena. Međutim, posvećenost misije unapređenju rodne ravnopravnosti i osnaživanju žena je konstantna”, naglasila je Tagliani.

EULEX-ova savetnica za rodnu ravnopravnost dala je konkretne primere rada misije na unapređenju položaja žena u nizu institucija vladavine prava na Kosovu i dodala da je misija takođe podržala osnivanje Udruženja žena u kosovskoj policiji i Udruženje žena u kosovskoj kazneno-popravnoj službi.

Tagliani je rekla da EULEX sada nadgleda slučajeve rodno zasnovanog nasilja i kosovskim vlastima daje prilagođene preporuke kako bi se rešili utvrđeni nedostaci.

I na kraju, ali ne i manje važno, EULEX-ova savetnica za rodnu ravnopravnost pomenula je kampanje za podizanje svesti koje sprovodi EULEX, fokusirajući se na kampanju “Progovori na vreme” o očuvanju bioloških dokaza u slučajevima seksualnog nasilja. ​