Vesti

Razgovori o osnaživanju žena: “Žene u bezbednosnim institucijama”

25. novembar 2020. god.

20. novembra 2020. godine, Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) pokrenula je prvi u nizu “Razgovora o osnaživanju žena”, sa fokusom na temu osnaživanja žena u bezbednosnim institucijama.

EULEX-ova savetnica za rodnu ravnopravnost, Chiara Tagliani, i koordinatorka Misije za tranziciju, Alina Laura Matache, organizovale su vrlo zanimljivu panel diskusiju žena na vodećim pozicijama u sektoru bezbednosti: Zirafete Imeraj, predsednica Udruženja žena u Popravnoj službi Kosova, Elmina Mahmuti, regionalna direktorka Policije Kosova, i Ritva Hannele Vahakoski, šefica Jedinice EULEX-a za popravnu službu. Panelisti su razgovarali o mnoštvu pitanja, uključujući prednosti i izazove sa kojima se žene koje rade u bezbednosnim institucijama svakodnevno suočavaju.

„Žene u donošenju odluka sinonim su za demokratski razvoj zemlje”, kazala je Zirafete Imeraj, dodajući: „Jedna od prednosti je što već postoje žene koje su zaposlene u bezbednosnim institucijama. Međutim i dalje je slaba zastupljenost žena u ovom sektoru i to ostaje stalni izazov u Popravnoj službi Kosova i u svim bezbednosnim institucijama.” Imeraj takođe smatra da je ključno podstaći žene da se prijave i razvijaju svoju karijeru u bezbednosnim institucijama, jer trenutno žene nisu dovoljno motivisane niti podržane da dalje napreduju u svojoj karijeri. 

Pukovnica Elmina Mahmuti smatra da je položaj žena u Policiji Kosova bolji, jer se broj žena koje rade u Policiji Kosova neprekidno povećavao poslednjih godina, a jedan broj žena unapređene su na razne položaje. Međutim, ovo još uvek nije na zadovoljavajućem nivou. „Žene predstavljaju samo 15% tima Pollicije Kosova. Moramo da nastavimo da povećavamo broj žena u različitim sektorima policije, kao i da motivišemo žene da razvijaju svoju karijeru”, kazala je pukovnica Mahmuti. Predstavnica Policije Kosova ilustrovala je njihovu uspešnu strategiju za zapošljavanje većeg broja žena kroz različite terenske aktivnosti sa zajednicama na Kosovu. To je rezultiralo povećanjem broja prijavljenih žena sa 418 u 2013. na više od 2000 podnosilaca prijava za posao u 2018. godini. 

Ritva Hannele Vahakoski kazala je da je potrebna promena mentaliteta i veća rodna raznolikost kada su u pitanju poslovi koje žene i muškarci tradicionalno rade. „Izazov je u tome što i sada, 2020. godine, sektorom bezbednosti dominiraju muškarci. Često se tvrdi da su žene fizički slabije. Međutim, treba naglasiti da to nije pitanje pola, već stvar ličnosti, jer u sektoru bezbednosti rade podjednako dobri žene i muškarci“, naglasila je Vahakoski. 

Ali, kako žene mogu osnaživati i podržavati jedna drugu i unaprediti položaj žena u sektoru bezbednosti? 

Svi učesnici u panel diskusiji složili su se da žene treba da budu ujedinjene kako bi otvorile put jedna drugoj, ali i ostalim ženama koje teže karijeri u sektoru bezbednosti. Panelisti su takođe naglasili značaj ženskih udruženja u sektoru bezbednosti, kao i radionica i kurseva koji izuzetno pomažu ženama u njihovim karijerama u ovom izazovnom sektoru. Svi panelisti su smatrali da je važnost lobiranja među mladim devojkama da nastave karijeru u sektoru bezbednosti presudna. 

„Razgovori o osnaživanju žena“ deo su EULEX-ovih aktivnosti povodom obeležavanja 20. godišnjice Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti UN i kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.