Vesti

Razgovori o osnaživanju žena: “Uloga i održivost pružalaca usluga za žrtve rodno zasnovanog nasilja: unapređivanje sprovođenja Istanbulske konvencije“

04. decembar 2020. god.

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) organizovala je 25. novembra drugi u nizu “Razgovora o osnaživanju žena” na temu "Uloga i održivost pružalaca usluga za žrtve rodno zasnovanog nasilja: unapređivanje sprovođenja Istanbulske konvencije".

Panelisti, Basri Kastrati, direktor Kancelarije za zastupanje žrtava, Vesna Stajić, upravnica Ženskog centra za podršku i razvoj u Novom Brdu i ​Tijana Simić LaValley, direktorka programa iz NVO Ženska prava, usredsredili su se na ulogu pružalaca usluga za žrtve rodno zasnovanog nasilja, njihove potrebe i značaj holističkog pristupa ovom pitanju, kao i naredne korake na unapređenju primene standarda Istanbulske konvencije. Panelisti su istakli da je glavni izazov sa koijim se pružaoci usluga za žrtve nasilja suočavaju finansijska održivost i nedostatak koordiniranog pristupa.

Direktor Kancelarije za zastupanje žrtava, Basri Kastrati, objasnio je rad ove kancelarije: „Kao institucionalni mehanizam delujemo pod državnim tužilaštvom. Mi smo mehanizam koji zastupa interese žrtava zločina, sa posebnim fokusom na žrtve rodno zasnovanog ili nasiljau porodici. Za našu instituciju finansijska održivost na svu sreću nije problem.“

Kastrati je takođe napomenuo da je Kosovo ostvarilo napredak u pogledu zaštite prava žrtava i dodao: „Pozdravljamo uključivanje Istanbulske konvencije u Ustav Kosova, koje će dalje osnažiti  ostvarivanje prava ove kategorije žrtava. "

Ali, kako će uključivanje Istanbulske konvencije konkretno pomoći radu pružalaca usluga?

Za Vesnu Stajić, upravnicu Ženskog centra za podršku i razvoj u Novom Brdu, ratifikacija Istanbulske konvencije uliva nadu da će se naći sistemsko rešenje za sva ova pitanja. „Zaista se nadam da će se poštovati i da će primena Konvencije značiti da će svi pružaoci usluga moći da pruže adekvatnije i potpunije usluge žrtvama“, kazala je Stajić. 

Sve u svemu, ovo se vidi kao ogroman korak za Kosovo i predstavnici pružalaca usluga su izrazili da su dugo čekali na takav razvoj događaja.

„Puno smo radili na ovome i to je bio razlog za slavlje za sve nas. Ono što Konvencija omogućava je holistički pristup - ona obavezuje državu da razvije politike koje će omogućiti svim akterima da učestvuju na adekvatan način u sprečavanju nasilja nad ženama i obezbede da postoje sredstva za pružanje svih usluga. Još jedan veoma važan aspekt je da kontinuirano priznaje rad ženskih NVO u sprečavanju nasilja nad ženama“, naglasila je Tijana Simić LaValley, direktorka programa u NVO Ženska prava.

Prema Kancelariji za zastupanje žrtava, od 2003. godine oko 15.000 žrtava nasilja u porodici zatražilo je pomoć od nadležnih institucija.

„Razgovori o osnaživanju žena“ deo su EULEX-ovih aktivnosti povodom obeležavanja 20. godišnjice Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti UN i kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.