Vesti

Kampanja #EUuAkciji o misijama i operacijama Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike

07. decembar 2020. god.

Kampanja #EUuAkciji pokrenuta je kako bi se istakao rad civilnih i vojnih misija i operacija Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike EU (ZBOP). 

Oko 5,000 pripadnika vojnog i civilnog osoblja trenutno je raspoređeno u 11 civilnih i 6 vojniih misija i operacija na tri kontinenta, koji rade za stabilniji svet i doprinose bezbednijoj Evropi.

Misija EU za vladavinu prava na Kosovu, EULEX, najveća je civilna misija pod Zajedničkom bezbednosnom i odbrambenom politikom Evropske unije.

Ona je pokrenuta 2008. godine i njena misija je da podrži relevantne institucije vladavine prava na Kosovu na njihovom putu ka većoj efikasnosti, održivosti, multietničnosti i odgovornosti, bez političkog mešanja i u potunosti u skladu sa međunarodnim standardima ljudskih prava i najboljim evropskim praksama.

Pogledajte video o tome kako EULEX pomaže kosovskim institucijama vladavine prava 

 

U globalizovanom svetu koji se brzo menja, bezbednost Evropske unije počinje u inostranstvu.

Saznajte više o kampanji #EUinAction: #EUinAction: Working for a stable world and a safer Europe - European External Action Service (europa.eu)