Vesti

Razgovori o osnaživanju žena: “Pristup pravdi za žrtve nasilja nad ženama: unapređivanje sprovođenja Istanbulske konvencije“

08. decembar 2020. god.

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) organizovala je 28. novembra 2020. godine treći u nizu “Razgovora o osnaživanju žena” na temu "Pristup pravdi za žrtve nasilja nad ženama: unapređivanje sprovođenja Istanbulske konvencije".

Sa Johanna Valenius, šeficom EULEX-ovog Stuba za nadgledanje kao moderatorkom, panel su sačinjavali sudija Špresa Emra, državna tužiteljka Ilirjana Čolaku Tafa i Chiara Tagliani, EULEX-ova savetnica za pitanja rodne ravnopravnosti. Panelisti su razgovarali o putu ka efikasnoj primeni standarda Istanbulske konvencije u pogledu pristupa pravdi za žrtve nasilja nad ženama. Diskusije su se takođe usredsredile na glavne izazove sa kojima se žene i devojčice žrtve nasilja u porodici suočavaju u pristupu institucijama pravde.

Sudija Špresa Emra je istakla da su se donedavno slučajevi nasilja u porodici smatrali privatnom stvari: „Kao sudije i pravni stručnjaci pokušavamo da pravilno primenimo zakonodavstvo. Sada se uključivanjem Istanbulske konvencije nasilje u porodici više ne smatra privatnom stvari“. Sudija Emra podseća da nije postojao sistem gde bi takvi slučajevi bili prioritet i da su slučajevi nasilja u porodici često zaboravljani negde zajedno sa drugim slučajevima, ugrožavajući prava žrtava. Uz pomoć i profesionalnu podršku zastupnika žrtava i Policije Kosova, pristup pravdi za žrtve se značajno poboljšao. 

Ali, u kojoj meri nacionalno zakonodavstvo odražava potrebu za primenom pristupa usredsređenog na žrtve i radom sa počiniocima na rehabilitaciji?

Državna tužiteljka Ilirjana Čollaku Tafa smatra da je rad sa žrtvama i počiniocima prilično dugoročno rešenje i često je bolje rešenje za žrtvu i porodicu žrtve. „Na osnovu Krivičnog zakonika Kosova, sud može izreći uslovnu kaznu počiniocu, sa nalogom za obavezno rehabilitaciono lečenje“, rekla je ona. 

Svi panelisti vide usvajanje Istanbulske konvencije kao veliki korak napred u pomaganju sprovođenju zakona i poboljšanju pristupa pravdi za žrtve porodičnog nasilja. Ovo će dodatno podstaći vlasti da razviju mehanizme koji bi radili u ovom pravcu.

EULEX-ova savetnica za pitanja rodne ravnopravnosti, Chiara Tagliani smatra da je Istanbulska konvencija „najdalekosežniji pravni instrument za borbu i sprečavanje nasilja nad ženama“. „Duh Konvencije donosi ovaj sveobuhvatan i holistički pristup, kao jedini put ka efikasnoj prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama“, napomenula je Tagliani.

“Razgovori o osnaživanju žena“ deo su EULEX-ovih aktivnosti povodom obeležavanja 20. godišnjice Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti UN i kampanje 16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.