Vesti

“Nasilje ostaje nasilje i ne treba ga tolerisati. Prijavite ga!“ – Upoznajte narednicu Džemilje Behljulji

10. decembar 2020. god.

Inspirisana svojim ocem Sejdi Behljulji, bivšim policajcem, put karijere je narednici Džemilji Behljulji bio kristalno jasan u vrlo ranim godinama. Pripada trećoj generaciji diplomaca Policije Kosova i pridružila se policijskim snagama u februaru 2000. godine. Narednica Behljulji seća se svojih ranih dana kao policajac, patrolirajući ulicama kao mlada žena u uniformi. Emotivno se priseća kako su ljudi nju i njene kolege obasipali poštovanjem dok su predstavljali vlast i sigurnost, tretirajući ih kao spasioce života. „Sećam se da su me ljudi zaustavljali na ulici i tražili od mene zagrljaj ili čak da im napišem kaznu, kako bi mogli da kontaktiraju sa nekim iz Policije Kosova, kao novim bezbednosnim organom koji je na njihovoj strani nakon toliko teških godina“, priseća se Džemilje.   

Narednica Džemilje Behljulji sada je nadzornik u Sektoru za nasilje u porodici u okviru Uprave Policije Kosova za policiju u zajednici i prevenciju. U ovom sektoru je već devet godina: „Pridružila sam se ovom sektoru jer sam želela da dam svoj doprinos i pomognem žrtvama nasilja u porodici. To je vrlo osetljiv sektor u kojem su žrtve obično vrlo traumatizovane i vrlo osetljive, stoga mi odmah preduzimamo potrebne korake da im obezbedimo smeštaj i pomognemo im“, objašnjava ona.

Onog trenutka kada žrtva nasilja u porodici stupi u kontakt sa Policijom Kosova, narednica Behljulji i njene kolege iz ovog namenskog sektora prvo se uvere da je žrtva u sigurnim rukama pod njihovim nadzorom. Zatim preduzimaju potrebne korake, uključujući kontaktiranje Centra za socijalne usluge i obezbeđivanje smeštaja u prihvatilištu za žrtve.

„Nama u Policiji Kosova prioritet broj 1 je bezbednost žrtava. Dok se ne uverimo da je žrtva bezbedna, ne udaljavamo se od nje“, objašnjava narednik Behljulji. Da bi postala stručnjak u osetljivoj oblasti porodičnog nasilja, narednica Behljulji je pohađala obimnu i prilagođenu obuku. U stvari, pripadnici sektora Policije Kosova za nasilje u porodici redovno pohađaju kurseve obuke, koje nude mnoge međunarodne organizacije koje deluju na Kosovu, kao što su EULEX, UN Women, UNDP i OEBS, kao i mnoge nevladine organizacije koje rade u oblasti nasilja u porodici.

„Neprekidno radimo na podizanju svesti stanovništva o važnosti prijavljivanja slučajeva nasilja u porodici. Svake godine svedoci smo povećanja broja slučajeva nasilja u porodici, koji se prijavljuju policiji. Ovo je rezultat povećane svesti ljudi i žrtava u vezi s tim - da nasilje u porodici treba prijaviti. Nasilje ostaje nasilje i ne treba ga tolerisati“, kaže odlučno Behljulji, dodajući da je glavni cilj Policije Kosova da žrtve prijave slučajeve porodičnog nasilja.

Policija Kosova je tokom godina sprovela mnoge aktivnosti na podizanju svesti o nasilju u porodici, uključujući predavanja u školama u kojima školska deca uče o tome šta je nasilje u porodici. „Mnogo puta su deca žrtve porodičnog nasilja, ali nisu toga svesna. Kroz naša predavanja objasnili smo im šta nasilje predstavlja i kada i gde treba da ga prijave“, kaže narednica Behljulji.

U okviru ovogodišnje kampanje 16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, Policija Kosova planira da raspodeli informativne letke o nasilju u porodici širom Kosova, koji će sadržati sve glavne informacije o nasilju u porodici, uključujući brojeve telefona koje žrtve mogu pozvati i prijaviti nasilje u porodici. 

Kada je reč o broju prijavljenih slučajeva nasilja u porodici, narednica Behljulji objašnjava kako ovaj broj raste svake godine. Primera radi, 2019. godine prijavljeno je 1915 slučajeva nasilja u porodici, dok je ove godine do sada prijavljeno 1713 slučajeva nasilja u porodici.

Međutim, narednica Behljulji je optimistična da će se sa naprednijim, pragmatičnijim i vođenim rodnom ravnopravnošću načinom razmišljanja mlađih generacija, slučajevi nasilja u porodici smanjivati. „Učim svog sina i ćerku da oboje moraju vredno da rade na isti način da bi postigli svoje ciljeve, i da su jednaki. Pokušavam da im usadim način razmišljanja prema kojem nijedno od njih nije privilegovano na osnovu svog pola“, kaže narednica Behljulji. 

Da bi se sprečilo nasilje u porodici i podigla svest o njemu, od presudnog značaja je dobra koordinacija svih uključenih partnera i zainteresovanih strana. „Uključivanje Istanbulske konvencije u Ustav Kosova poguralo je stvari napred kada je reč o podizanju svesti o porodičnom nasilju. Sada vidim da se mnogo više organizacija pridružuje kampanji 16 dana aktivizma, na primer, osvetljavajući svoje zgrade narandžastom bojom. U školskim udžbenicima takođe možete naići na lekcije o nasilju u porodici. Može se reći da smo na dobrom putu podizanja svesti, zato raste i broj prijavljenih slučajeva - žrtve se javljaju “, kaže narednica Behljulji.

Komentarišući primenu Zakona o nasilju u porodici, narednica Behljulji napominje: „Verujem da će se sprovođenjem Zakona o nasilju u porodici i uključivanjem Istanbulske konvencije žrtve porodičnog nasilja osećati sigurnije i dobiti pomoć koja im je potrebna i koju zaslužuju. Verujem da će, kako vreme bude prolazilo, žrtve biti svesnije potrebe da prijave nasilje, a počinioci sve više svesniji da će njihovi postupci imati posledice.”

Kao i za sve, 2020. godina je bila prilično drugačija godina i za sektor narednice Behljulji. Pandemija COVID 19 dovela je službenike Policije Kosova u ranjiv položaj zbog činjenice da su Džemilje i njen tim svaki put kada su morali da budu na terenu bili izloženi mogućnosti zaraze. „Bilo je to teško razdoblje i poslužilo nam je i kao primer koliko je teško, stresno i traumatizirajuće za žrtve u ovo vreme. Ova situacija stvorena zbog pandemije naučila nas je još više kako da razmišljamo poput žrtava, kako da budemo u njihovoj koži i kako ih još bolje razumemo“, objašnjava narednica Behljulji.

Svoje misli završava izražavanjem želje da ljudi ne koriste nasilje, već da budu strpljiviji, saosećajniji i da sa poštovanjem komuniciraju sa svojim voljenima, jer nasilje nikada ne može biti odgovor!