Vesti

Misija EU za vladavinu prava povezala se sa studentima Jagelonskog univerziteta u Krakovu

12. januar 2021. god.

Godina 2021. započela je interaktivnom informativnom aktivnošću. Šef EULEX-ove jedinice za nadgledanje predmeta, Hubert Van Eck Koster, učestvovao je 11. januara u video konferenciji sa studentima master programa u oblasti međunarodne bezbednosti i razvoja na Jagelonskom univerzitetu u Krakovu, Poljska.

Diskusija je bila usredsređena na reformu kosovskog pravosuđa i rad EULEX-a. Naš stručnjak, Hubert Van Eck Koster, temeljno je objasnio EULEX-ovo robusno sistemsko i tematsko nadgledanje čitavog lanca krivičnog pravosuđa Kosova. Van Eck Koster je takođe objasnio strukturu kosovskog pravosudnog sistema i promene kroz koje je sistem prošao od 1999. godine. 

Naš stručnjak je takođe razradio Izveštaj o nadgledanju pravosuđa, objavljen u oktobru 2020. godine, koji sadrži nalaze i preporuke kosovskim organima za unapređenje pravosudnog sistema. 

Studenti su započeli diskusiju sa Van Eck Koster postavljajući pitanja o koordinaciji između relevantnih partnera u oblasti vladavine prava, zainteresovanih strana i civilnog društva. Studente je takođe zanimalo da saznaju više o ulozi civilnog društva u pomaganju institucijama vladavine prava u primeni zakona i borbi protiv korupcije.