Vesti

Prave veštine za izbor dobrih tužilaca

23. april 2015. god.

Tužioci imaju jedinstvenu ulogu u svakom pravosudnom sistemu. Njihova glavna dužnost u pravosudnoj arhitekturi je da obezbede prihvatljive dokaze u krivičnom postupku kako bi se sudu izložio predmet. Stoga,  obuhvatni proces izbora tužilaca od ključnog je značaja za popunjavanje ovog aspekta pravosudnog sistema.

Nadgledanje, podučavanje i savetovanje (NPS) razvoja i primene održivog tužilačkog sistema u glavnom je fokusu EULEX-ovih stručnjaka koji rade u TSK. Pored toga, oni podržavaju svoje lokalne kolege oko unapređenja procesa kao što su zapošljavanje, unapređenje, ocenjivanje, disciplinski postupak i ocena rada. Ovo je od ključnog značaja kako bi se obezbedilo da su u skladu sa međunarodnim standardima i najboljim evropskim praksama, uključujući načela rodne ravnopravnosti i pravičnu etničku predstavljenost.

Savetodavni tim EULEX-a u TSK, zajedno sa EULEX-ovim stručnjacima za ljudske resurse, organizovao je jednodnevnu specijalizovanu radionicu: „Povećanje kvaliteta postupka izbora tužilaca“. Radionica je održana 22.04.2015. godine, a učestvovali su tužioci, članovi Tužilačkog saveta Kosova (TSK) i pomoćno osoblje TSK.

„Pored davanja saveta za izradu uredbe o postupku zapošljavanja i drugih aktivnosti NPS, EULEX je pratio postupak izbora dvadeset jednog tužioca na nivou prve instance u toku 2013. god. Nalazi našeg izveštaja o proceni ukazuju na nekoliko propusta i na delove postupka zapošljavanja koje treba unaprediti.“ – objašnjava Ramon Palomino, savetnik TSK.

Nakon detaljnog analiziranja postupka izbora i podele nalaza sa lokalnim kolegama, savetodavni tim EULEX-a u TSK osmislio je radionicu tako da unapredi i produbi veštine onih koji obavljaju razgovore i onih koji će učestvovati u radu komisija za zapošljavanje. „Cilj obuke je da se podele nalazi izveštaja i da se obezbedi da praktični rezultati povećaju kvalitet celokupnog procesa.“ – dodaje Ramon.

Predsednik Komisije za zapošljavanje i zamenik predsedavajućeg TSK, Idain Smailji, naglasio je značaj obuke: „Kao predsednik komisije za zapošljavanje za nove tužioce, smatram da je ova obuka veoma korisno sredstvo koje nam omogućava da radimo u skladu sa evropskim standardima u toku postupka izbora novih tužioca. Veoma sam zahvalan pravnim stručnjacima EULEX-a što su organizovali ovakvu obuku“.

„Naš tim, zajedno sa EULEX-ovim stručnjacima za ljudske resurse, predstavio je drugačije sredstvo učesnicima obuke sa nadom da će se ubuduće koristiti za izdvajanje najboljih mogućih kandidata koji će obavljati tako jedinstvenu ulogu u pravosudnom sistemu Kosova.“ – kaže Cristian Nicoara, savetnik u TSK.