Vesti

Radionica o istrazivanju i procesuiranju slucajeva porodicnog nasilja

29. maj 2015. god.

28. i 29. maja tužioci i pripadnici Policije Kosova (PK) učestvovali su u dvodnevnoj radionici na temu “Odgovor policije i tužilaca na nasilje u porodici na Kosovu,” koju je organizovao EULEX. 

Na početku radionice šef misije EULEX-a, Gabriele Meucci, govorio je ulozi vladavine prava u reagovanju na nasilje u porodici: ,,Zbog privatnosti koju uživa porodična jedinica, često je teško otkriti nasilje u porodici i odreagovati. Institucije vladavine prava imaju važnu ulogu u reagovanju na nasilje u porodici,  koja obuhvata i obavezu da se žrtvama obezbedi pristup pravosuđu i da počinioci ne uživaju nekažnjavanje za svoje postupke.”

Tokom svog uvodnog izlaganja, zamenik ministra pravde, Ljirak Čeljaj, naglasio je bitnost nacrta izveštaja: ,,Zaključci nacrta izveštaja koji su danas predstavljeni poslužiće kao dobra osnova za novu nacionalnu strategiju protiv nasilja u porodici, koja je trenutno u izradi.”

Martin Cunningham, zamenik šefa Sektora za jačanje, Maria van der Hart, mobilni savetnik u Odeljenju za jačanje policije i Nicola Brassil, stručnjak za rodna pitanja, predstavili su rezultate svojih nalaza tokom radionice. Njihovi nalazi su predstavljeni u radnoj verziji dokumenta, u kojem se iznosi ocena trenutnog stanja odgovora Policije Kosova i Osnovnog tužilaštva Kosova na nasilje u porodici. U dokumentu se pohvaljuju dobre prakse koje su institucije primenile u borbi protiv nasilja u porodici i predlažu se preporuke za Policiju Kosova, Osnovna tužilaštva Kosova, EULEX Kosovo i ostale aktere, o načinima na koje mogu unaprediti svoj odgovor na nasilje u porodici na Kosovu. “Preporuke koje će proisteći iz daljih nalaza sa diskusija tokom radionice biće deo konačnog izveštaja,” objasnio je Martin Cunningham, zamenik šefa Sektora za jačanje.

Naim Redžepi, zamenik generalnog direktora Policije za operacije, pohvalio je istraživanje koje je predstavljeno na radionici. ,,EULEX-ova savetodavna podrška je veoma bitna u unapređivanju učinka PK u borbi protiv nasilja u porodici na Kosovu. Rezultati istraživanja sadrže relevantne podatke o stepenu nasilja u porodici na Kosovu, koji će biti upotrebljeni u tekućoj izradi Nacionalne strategije za borbu protiv nasilja u porodici 2016-2021.”

Arben Ismajlji, tužilac iz Gnjilana, zaključio je: “Ovo istraživanje i razmena iskustava tokom radionice doprinose našim stalnim naporima za unapređenje policije i tužilaštva, a posebno povećanju poverenja građana da prijave slučajeve nasilja u porodici.”