Vesti

Predavanje iz sudske medicine na medicinskom fakultetu u Mitrovici

02. juni 2015. god.

U četvrtak, 30. maja, bilo je organizovano predavanje iz sudske medicine i antropologije za studente prve godine medicine. Tarja Formisto, Zamenica direktora EULEX-ovog odeljenja za sudsku medicinu (OSM) objasnila je pojedinosti svog rada i ulogu koju sudska medicina ima u sveukupnom radu Misije EULEX-a na Kosovu.

Predavanju je prisustvovalo preko 150 studenata medicine i prostorija je bila popunjena do poslednjeg mesta. Predavanje je otvorio dekan fakulteta i predstavio je Tarju Formisto i Masufumija Mijošija, novinara japanksih novina ''Jomijuri Šimbum,'' koji se zatekao na dvodnevnom putovanju kako bi napisao izveštaj o radu Misije EULEX-a na Kosovu. Dekan, nekolicina profesora i prisutni studenti izrazili su svoje zadovoljstvo što imaju priliku da stručnjak kao što je Tarja može sa njima da podeli svoje iskustvo i da im pruži uvid u svoj rad. Tarja je prilagodila svoje predavanje za studente prve godine medicine i, uporedo sa vizuelnom prezentacijom, donela je i vizuelne materijale kako bi studenti mogli da steknu bolje razumevanje o radu antropologa. Njeno predavanje bilo je usredsređeno na različite teme kao što su uvtrđivanje pola, starosti i stanja tela preminule osobe putem analiziranja kostiju i fragmenata kostiju. Ona je podrobno objasnila proces koji se odvija tokom svakog iskopavanja i ispitivanja i kako taj proces može da bude različit u zavisnosti od uslova i geološke lokacije mesta gde se vrše iskopavanja. Tarja je objasnila značaj čišćenja kostiju i obimnog iskustva koje je neophodno da bi se utvrdila vrsta pronađene kosti i da li se radi o ljudskoj ili životinjskoj kosti. Tarja je nastavila da objašnjava da je u svakom post-konfliktnom regionu gde se vrše iskopavanja neophodan stručnjak kao što je ona kako bi se utvrdili osnovni aspekti identifikacije koji omogućavaju nastavak istrage.

Nakon predavanja, studenti su se uključili u diskusiju koja je bila fokusirana na detaljima sudske medicine i antropologije jer su razmišljali o svojim budućim akademskim studijama i karijerama koje bi usledile nakon završenih studija. To je bilo poslednje predavanje za studente u ovoj školskoj godini pošto u narednim sedmicama slede letnji raspust i ispitni rokovi. Međutim, predavanje je stvorio temelje za usmenu obavezu preuzetu od strane univerziteta i OSM da nastave ovu vrstu saradnje i u narednoj školskoj godini.