Vesti

Zajedno jači protiv Kovida-19 – Nova era saradnje između Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova i EULEX-ove Medicinske jedinice

09. februar 2021. god.

Medicinska jedinica Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) održala je 4. februara onlajn kurs obuke o Osnovnom održavanju života (OOŽ) grupi od 47 zdravstvenih radnika sa Kosova, koji će biti angažovani u kampanji vakcinacije protiv Kovida-19. Ova onlajn sesija o OOŽ deo je dvodnevnog kursa koji organizuje Odeljenje za imunizaciju Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova (NIJZK) uz podršku SZO/UNICEF.

Cilj ovog kursa bio je da osposobi radnike primarne zdravstvene zaštite za reanimaciju u stvarnoj kliničkoj situaciji na nivou koji bi se od njih očekivao, bilo da su posmatrači, prvi reagovalac u zajednici ili bolnici, zdravstveni radnik koji radi u akutnom području ili član tima za hitne slučajeve ili odgovor na srčani zastoj u vreme Kovida-19.

Predavači na ovom kursu, koji je u potpunosti održan onlajn, bili su EULEX-ovi medicinski instruktori, koji su sertifikovani od strane Evropskog saveta za reanimaciju (ESR). Kurs je započeo demonstracijom OOŽ na licu mesta u stvarnom vremenu, praćenom teoretskom prezentacijom protokola ESR za OOŽ, koji su prilagođeni pandemiji Kovida-19. Poslednji deo kursa sastojao se od detaljne demonstracije protokola OOŽ i interaktivne sesije pitanja i odgovora među učesnicima i instruktorima.

EULEX-ova saradnja sa NIJZK nastaviće se sličnim kursevima obuke sa krajnjim ciljem da se obuči oko 600 lokalnih zdravstvenih radnika angažovanih u kampanji vakcinacije protiv Kovida-19.