Vesti

EULEX odlučuje da se suprotstavi – Međunarodni dan žena 2021

08. mart 2021. god.

Žene i muškarci širom sveta udružuju snage da bi se suprotstavili rodnoj pristrasnosti i nejednakosti. 

Na Međunarodni dan žena, Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) pridružuje se kampanji #OdlučiDaSeSuprotstaviš da bi pokazala solidarnost i podršku, i da bi se istovremeno suprotstavila stereotipima, pristrasnosti i neravnopravnosti polova.

Naš šef Misije, pripadnici naše Specijalizovane policijske jedinice, Besim i njegove ćerke Bljerina i Bljeona, Admir, Vljora, Rifat, Arsim, Doron, Gunnar, Alexander, Valentina, Daniele i mnogi drugi koje nismo mogli da stavimo u virtuelni okvir podigli su svoje ruke da pokažu svoju posvećenost ovom globalnom cilju. Naše kolege iz Multinacionalne specijalizovane jedinice karabinjera pod komandom pukovnika Stefano Fedele takođe su nam se pridružile u inicijativi #odlučidasesuprotstaviš u zajedničkoj borbi protiv rodne pristrasnosti i nejednakosti.

EULEX odlučuje da se suprotstavi i ujedinjen je protiv rodne nejednakosti i pristrasnosti! Neka svi odlučimo da se suprotstavimo! Podignite ruku da biste pokazali da se protivite rodnoj pristrasnosti i nejednakosti.