Vesti

Misija EU za vladavinu prava kroz objektiv Bruxelles 2

15. mart 2021. god.

Misija EU za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) srazmerno je zastupljena u izveštavanju lokalnih i međunarodnih medija. Ali, koliko je detaljno pokrivena naša Misija do sada? Koje su to neispričane priče?

Sredinom februara, Aurélie Pugnet, novinarka Bruxelles 2 (B2), veb stranice sa vestima na francuskom jeziku specijalizovane za pitanja odbrane i bezbednosti, provela je nekoliko dana u Misiji EULEX Kosovo i intervjuisala mnoge članove osoblja, uključujući šefa Misije. Da bi bolje razumela svakodnevni rad Misije, Aurélie Pugnet je takođe posetila sve prostorije Misije, Institut za sudsku medicinu, groblje u Severnoj Mitrovici i Palatu pravde. Kao rezultat toga, B2 je objavio seriju članaka o različitim delovima EULEX-ovog rada, objašnjavajući detaljno mandat i aktivnosti Misije. 

B2 je razgovarala sa šefom EULEX-ove Jedinice za nadgledanje predmeta, koji je objasnio posao koji njegova jedinica radi: robusno nadgledanje odabranih predmeta u čitavom lancu krivičnopravnog sistema, na policijskom, tužilačkom i pravosudnom nivou. Zajedno sa EULEX-ovim glavnim tematskim nadgledačem za zločine po međunarodnom pravu, novinarka B2 prisustvovala je izricanju presude u jednom sudskom postupku i iz prve ruke je videla kako EULEX-ovo robusno nadgledanje funkcioniše u praksi. 

Aurélie Pugnet je takođe istražila kako naša Korektivna jedinica podržava Korektivnu službu Kosova (KSK) kroz nadgledanje, podučavanje i savetovanje. Kao što je naglasio šef Korektivne jedinice EULEX-a, KSK je jedna od najboljih korektivnih službi na Balkanu.  

Tokom posete medicinskoj jedinici EULEX-a, novinarka je videla njenu jedinstvenu ulogu: kako pruža primarnu i hitnu medicinsku pomoć članovima osoblja EULEX-a i drugim pacijentima i kako pruža medicinsku obuku našim kolegama i kolegama u kosovskim institucijama.  

Rad Misije na pomaganju u utvrđivanju sudbine nestalih osoba iz sukoba na Kosovu takođe je detaljno objašnjen u posebnoj priči. Naši stručnjaci, koji rade u Institut za sudsku medicinu, rade rame uz rame sa našim lokalnim kolegama na rasvetljavanju sudbine nestalih. Novinarka je posetila groblje u Severnoj Mitrovici zajedno sa EULEX-ovim koordinatorom za ekshumaciju, koji je detaljno objasnio čitav proces: od identifikacije lokacije na kojoj su pronađeni ostaci do predaje posmrtnih ostataka porodici nestale osobe. Tokom posete Aurélie Pugnet Kosovu razgovarano je i o Specijalizovanoj policijskoj jedinici EULEX-a (SPJ) i nedavnim hapšenjima Specijalizovanog tužilaštva (ST) sprovedenim uz operativnu i logističku podršku EULEX-a. Novinarki je zamenik šefa Misije predstavio detaljan pregled svakodnevnog rada SPJ, i imala je priliku da posmatra vežbe kontrole mase i nemira u prostorijama SPJ u Južnoj Mitrovici. 

Rad Misije na olakšavanju razmene policijskih informacija između Policije Kosova i Interpola, Europola ili Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije zasigurno je tema koja do sada nije toliko istražena. Aurélie Pugnet se sastala sa predstavnicima EULEX-ove Jedinice za međunarodnu policijsku saradnju, koji su je informisali o tome kako funkcioniše ova razmena policijskih informacija i zašto je potrebna.  

Novinar B2 takođe je intervjuisala našeg šefa Misije, Lars-Gunnar Wigemark, koji je o EULEX-u rekao: „EULEX je od samog početka bio veoma jedinstvena misija. Od tada je prošao  kroz metamorfozu. Svoje aktivnosti započeo je 2008. godine sa više od 3.000 ljudi, od kojih su više od polovine bili policajci. Bilo je tu i sudija, tužilaca, istražitelja, itd. Pomogli smo u uspostavljanju carinskog sistema, koji danas obezbeđuje više od polovine budžetskih prihoda. Obučili smo policiju, pomogli smo integraciju kosovsko-srpskih policajaca na severu. Sve u svemu, u ovoj Misiji radilo je više od 10.000 ljudi, od kojih je više od polovine bilo lokalno osoblje. Jedan broj njih zauzimaju veoma važne funkcije [sada u kosovskom sistemu]“. 

Detaljni članci B2 dostupni su na mreži samo pretplatnicima. Sažetak možete pročitati na ovom linku (na francuskom):

https://www.bruxelles2.eu/2021/03/eulex-kosovo-reportage-hors-des-sentiers-battus-au-coeur-des-balkans-au-kosovo/