Vesti

Informativna kampanja Korektivne službe Kosova predstavljena tokom regionalne konferencije “Ujedinjeni ka suštinskoj postpenalnoj reintegraciji“

07. april 2021. god.

Šefica Kancelarije za štampu i portparol Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), Ioanna Lachana, i šefica Korektivnog odeljenja EULEX-a, Ritva Hannele Vahakoski, predstavile su 7. aprila Informativnu kampanju Korektivne službe Kosova za oko 50 predstavnika onlajn konferencije “Ujedinjeni ka suštinskoj postpenalnoj reintegraciji“, koju je organizovala Mreža organizacija za pružanje postpenalne podrške u Srbiji.

Lachana je napomenula da je glavni cilj informativne kampanje podizanje svesti o važnoj ulozi i radu Korektivne službe Kosova na olakšavanju reintegracije i uspešnog povratka osuđenih lica u društvo. To se radi kroz niz video zapisa koji opisuju kako Korektivna služba Kosova pomaže osuđenim licima da razviju svoje veštine.

Vahakoski je govorila o veoma dobroj saradnji Misije i Korektivne službe Kosova, napominjući da EULEX trenutno sprovodi niz kurseva obuke za korektivno osoblje o tome kako raditi sa zatvorenicima sa problemima mentalnog zdravlja.

Dvodnevna konferencija, koja je sprovedena u okviru Programa EU za tehničku pomoć organizacijama civilnog društva 3 Ljudi ljudima, bila je usredsređena na nekoliko tema povezanih sa postpenalnom reintegracijom bivših zatvorenika, uključujući efekte pandemije Kovid 19 na postpenalnu podršku i saradnju između civilnog društva, vladinih institucija i medija; ulogu medija u borbi protiv stigmatizacije bivših zatvorenika; izazove reintegracije maloletnika; izazovnu reintegraciju ljudi koji koriste droge; i saradnju između OCD i vladinih institucija.