Vesti

“Podstičemo kosovske vlasti da traže načine za unapređenje regionalne saradnje u istrazi predmeta ratnih zločina visokog profila“- izlaganje šefa EULEX-ove Kancelarije za ljudska prava i pravne poslove na konferenciji Centra za humanitarno pravo

27. april

Centar za humanitarno pravo na Kosovu organizovao je 26. aprila 2020. godine onlajn konferenciju pod nazivom “Suđenje ratnih zločina: spor napredak”.  

Naš kolega Paul Flynn, šef Kancelarije za ljudska prava i pravne poslove, učestvovao je kao panelista i govorio o značaju redovne i smislene pravne saradnje između Kosova i Srbije, koja je potrebna da bi se postigla odgovornost za počinjene ratne zločine.  

Što se tiče nadgledanja suđenja, Flynn je govorio o EULEX-ovom mandatu za nadgledanje odabranih predmeta i suđenja: „Kao što većina vas već zna, EULEX sada nadgleda odabrane predmete i suđenja u kosovskom pravosudnom sistemu, uključujući predmete ratnih zločina. U našem najnovijem Izveštaju o nadgledanju pravosuđa, podstakli smo kosovske vlasti da traže načine za unapređenje regionalne saradnje u istrazi predmeta ratnih zločina visokog profila, posebno sa Srbijom, u kojoj borave mnogi osumnjičeni i svedoci.”   

Flynn je dalje govorio o olakšavanju razmene informacija između Policije Kosova i srpskih vlasti, delu mandata Misije koji je manje poznat javnosti.  

„Iznenadio sam se kad sam saznao da je u poređenju sa prethodnim godinama, 2020. godine EULEX omogućio obim razmene poruka tri puta veći nego u prošlosti između Policije Kosova i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Ovo pominjem jer želim da naglasim da je moguće uvećati pravnu saradnju između Kosova i Srbije, pod uslovom da se kroz dijalog izgradi konstruktivna atmosfera poverenja.“  

Ova konferencija je organizovana nakon objavljivanja Godišnjeg izveštaja o praćenju suđenja 2020. godine, koja su povezana sa sukobom na Kosovu.