Vesti

“Podstičemo kosovske vlasti da traže načine za unapređenje regionalne saradnje u istrazi predmeta ratnih zločina visokog profila“- izlaganje šefa EULEX-ove Kancelarije za ljudska prava i pravne poslove na konferenciji Centra za humanitarno pravo

27. april 2021. god.

Centar za humanitarno pravo na Kosovu organizovao je 26. aprila 2020. godine onlajn konferenciju pod nazivom “Suđenje ratnih zločina: spor napredak”.  

Naš kolega Paul Flynn, šef Kancelarije za ljudska prava i pravne poslove, učestvovao je kao panelista i govorio o značaju redovne i smislene pravne saradnje između Kosova i Srbije, koja je potrebna da bi se postigla odgovornost za počinjene ratne zločine.  

Što se tiče nadgledanja suđenja, Flynn je govorio o EULEX-ovom mandatu za nadgledanje odabranih predmeta i suđenja: „Kao što većina vas već zna, EULEX sada nadgleda odabrane predmete i suđenja u kosovskom pravosudnom sistemu, uključujući predmete ratnih zločina. U našem najnovijem Izveštaju o nadgledanju pravosuđa, podstakli smo kosovske vlasti da traže načine za unapređenje regionalne saradnje u istrazi predmeta ratnih zločina visokog profila, posebno sa Srbijom, u kojoj borave mnogi osumnjičeni i svedoci.”   

Flynn je dalje govorio o olakšavanju razmene informacija između Policije Kosova i srpskih vlasti, delu mandata Misije koji je manje poznat javnosti.  

„Iznenadio sam se kad sam saznao da je u poređenju sa prethodnim godinama, 2020. godine EULEX omogućio obim razmene poruka tri puta veći nego u prošlosti između Policije Kosova i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Ovo pominjem jer želim da naglasim da je moguće uvećati pravnu saradnju između Kosova i Srbije, pod uslovom da se kroz dijalog izgradi konstruktivna atmosfera poverenja.“  

Ova konferencija je organizovana nakon objavljivanja Godišnjeg izveštaja o praćenju suđenja 2020. godine, koja su povezana sa sukobom na Kosovu.