Vesti

Dalje unapređenje sposobnosti ženskog osoblja u Korektivnoj Službi Kosova

15. juli 2021. god.

6 i 7 Jula, oko 26 civilnih i uniformisanih službenica Korektivne Službe Kosova (KSK) učestvovalo je na radionici u organizaciji Misije vladavine prava Evropske unije na Kosovu (EULEX) o upravljanju stresom, komunikaciji i tehnikama rešavanju problema na radnom mestu. Ovo je bila treća u nizu radionica koje je organizovala Korektivna jedinica EULEX-a s ciljem podrške Udruženju žena KSK i poboljšanja zastupljenosti i uključivanja ženskog osoblja u Korektivni sistem.

„Rad u Korektivnom sistemu je veoma zahtevan i zahteva budnost, strpljenje i brzo donošenje odluka. Zbog toga je komunikacija, upravljanje stresnim situacijama i rešavanje problema veoma važno za dobrobit osoblja i zatvorenika “, rekla je Ritva Hannele Vahakoski, šef Korektivne jedinice EULEX-a, koja je dodala da je Misija uvek spremna da pruži podršku KSK i Udruženje žena KSK u svojim aktivnostima.

Značaj radionice takođe je prepoznao vršilac dužnosti zamenika generalnog direktora KSK Rasim Selmani, koji je ohrabrio žensko osoblje KSK da preuzme odgovornost i pokrene procese na svom radnom mestu. „Potrudićemo se da vam pružimo podršku i obezbedimo da vi, žene KSK budete sadašnjost i budućnost KSK, tako da vi vodite i sprovodite procese unutar KSK, izjavilo je Selmani.

Zirafete Imeraj, zamenica direktora Korektivnog Centra Dubrava i predsednica Udruženja žena KSK, pozdravila je radionicu kao deo kontinuirane podrške i saradnje sa EULEX-om: „Želela bih od sveg srca da se zahvalim EULEX-u koji kontinuirano podržava naš rad od 2016 godine organizovanjem različitih obuka i radionica i koji je  podržao formiranje Udruženja žena KSK u svakom koraku. “

Učesnici radionice, koja je osmišljena na osnovu potreba za izgradnjom kapaciteta članova Udruženja žena KSK, takođe veruju da će im radionica pomoći da ojačaju svoje veštine komunikacije.

„Verujem da ćemo imati mnogo koristi od ovog treninga, jer je komunikacija presudna za naš rad. Ovde stečeno znanje preneću i drugim kolegama “, rekla je Vlora Ademi, pomoćnica direktora u Zatvoru Visoke Bezbednosti.

EULEX je podržao udruženje žena KCS pre i posle njegovog osnivanja raznim aktivnostima kao što su radionice, sastanci i studijske posete. Misija je ranije organizovala radionice o tome kako da se žene oficiri mogu prijaviti za rukovodeća mesta i o tome kako da upravljaju bezbednosnim situacijama.