Vesti

EULEX Head, Lars-Gunnar Wigemark, meets the Heads of the judiciary and prosecution in Mitrovica

21. juli 2021. god.

Dana 15. jula, šef Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu, Lars-Gunnar Wigemark, proveo je dan u Mitrovici sastajući se sa partnerima Misije iz oblasti vladavine prava. Na sastanku sa glavnim tužiocem iz kancelarije Osnovnog tužilaštva u Mitrovici, Ismetom Ujkanijem, nakon čestitki glavnom tužiocu Ujkaniju na njegovom imenovanju na ovu poziciju, Wigemark je razgovarao o tekućem mandatu Misije, koja će, pored drugih zadataka, nastaviti nadgledanje kosovskog pravosudnog sistema duž čitave linije krivičnog pravosuđa, primene međunarodnih standarda ljudskih prava, kao i korektivne službe. Osim toga, Wigemark je dodao da će EULEX nastaviti nadgledanje saradnje između Kosovske policije i organa tužilaštva kao jednog od ključnih elemenata funkcionalnog pravosudnog sistema.

EULEX će i ubuduće pružati podršku kancelariji Osnovnog tužilaštva u Mitrovici kroz nadgledanje i savetovanje na nivou višeg rukovodstva. Ujkani je pomenuo integraciju pravosuđa kao uspešnu priču ove institucije i pohvalio je saradnju sa EULEX-om.

Šef EULEX-a se takođe sastao sa predsednikom Osnovnog suda u Mitrovici, sudijom Nikolom Kabašićem. Pomenuti je predstavio sud kao multietničku instituciju koja funkcioniše na oba jezika, na srpskom i albanskom jeziku. Prema rečima sudije Kabašića, najveći izazov ovog suda su zaostali predmeti, nedovoljan broj sudija, nedostatak prevodilaca i kompjuterski sistem upravljanja koji nije dovoljno sofisticiran za potrebe ove osetljive oblasti posla.

Na kraju svoje posete, Wigemark se sastao i sa rukovodiocem Odeljenja apelacionog suda u Mitrovici, sudijom Gordanom Vlašković, koja je izrazila svoju zahvalnost na interesovanju i podršci EULEX-a. Tokom razgovora, sudija Vlašković je predstavila izazove ove institucije, koji se sastoje od nedostatka administrativnog osoblja, sudija, prevodilaca i pravnih asistenata. Wigemark se složio da je sud u Mitrovici naročito složen po pitanju problema sa kojima se suočava.

EULEX će nastaviti da pruža podršku u primeni sporazuma o integraciji pravosuđa u skladu sa svojim mandatom i pod vođstvom Specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i obezbediće dalju podršku ovim institucijama kroz različite projekte koji utiču na pozitivne promene u ovom sektoru.