Vesti

„Žrtve nisu same; svi smo zajedno! Progovori na vreme!” - Intervju savetnice EULEX-a za rodna pitanja za Radio K4

02. avgust 2021. god.

Savetnica za rodna pitanja Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), Chiara Tagliani, dala je intervju za Radio K4 o seksualnom nasilju i kampanji Misije “Progovori na vreme”.  

Transkript originalnog intervjua možete pronaći dole. U svakom naknadnom izveštavanju koristeći navode iz ovog intervjua treba citirati originalni izvor - Radio K4. 

INTERVJU SA CHIAROM TAGLIANI, SAVETNICOM ZA RODNA PITANJA U EULEX-U

RADIO K4: Možete li nam reći koja su dostignuća kampanje „Progovori na vreme“ od njenog početka 2019. godine?

CHIARA TAGLIANI: Pre svega, dozvolite mi da vam se zahvalim na prilici što sam ovde i što mogu da ponovo iznesem na sto ovu osetljivu temu. EULEX je zajedno sa Institutom za sudsku medicinu odlučio da u septembru 2019. godine pokrene kampanju “Progovori na vreme”, čiji je cilj podizanje svesti među decom školskog uzrasta, ali i među širom zajednicom o temi seksualnog nasilja, šta spada pod seksualno nasilje i šta treba raditi u slučaju seksualnog nasilja. Glavno dostignuće kampanje je način na koji je ona dizajnirana, što znači da je imala praktičan doseg do škola. Došla je do 13 škola i oko 700 dece dok pandemija nije započela, a onda smo nažalost morali da prekinemo ovu vrstu aktivnosti, ali sa druge strane imamo onlajn i oflajn kampanju koja još uvek traje, a ovaj dvostruki pristup je pre svega imao maksimalan doseg i uticaj. Zatim, govoreći o uspesima kampanje, tu je i činjenica da smo ovde i razgovaramo o tako važnoj temi, uspesi teme stavljeni su na sto kako bi se o njima razgovaralo i činjenica je da je kampanja zaista imala za cilj podizanje svesti kod građana na ovu temu koja takođe pokreće glasnu međuinstitucionalnu diskusiju. Tako je ponovo omogućeno relevantnim institucijama i pružaocu usluga da se okupe i razgovaraju o tome kako unaprediti njihovu saradnju, podršku i pomoć preživelima. Samo da dodam da je razlog zbog kojeg smo želeli da dođemo do škola taj što su nam statistički podaci Кosovskog instituta za sudsku medicinu pokazali da je većina žrtava seksualnog nasilja stara između 11 i 16 godina. Zbog toga smo osetili potrebu da izađemo tamo gde su mladi ljudi, uglavnom škole, i odatle započnemo temu i angažujemo omladinu i mlado društvo.

RADIO K4: U školama su organizovana edukativna predavanja o kampanji „Progovori na vreme“ protiv seksualnog nasilja, kakva je bila reakcija publike kojoj su predavanja namenjena, odnosno dece?

CHIARA TAGLIANI: Primetili smo veoma dobru reakciju dece, bila su veoma zainteresovana za razgovor o toj temi, od razumevanja koliko je zastupljeno seksualno nasilje, a onda i da vide koji različiti mehanizmi postoje za zaštitu i odgovor na ovakve slučajeve. Struktura predavanja je bila takva da je bila tu i policija koja je deci objašnjavala koje korake oni preduzimaju. Imali smo predstavnika Instituta za sudsku medicinu, koji je takođe objasnio šta oni rade sa biološkim dokazima i zašto su biološki dokazi važni. I to privlači veliku pažnju dece pa smo zaista dobili dobre povratne informacije i od roditelja koji su nam rekli da su deca stalno razgovarala o ovoj temi kod kuće, kao i od nastavnika koji su rekli da je to način da ova tema dođe u škole.

RADIO K4: Možete li nam dati jednostavnu definiciju seksualnog nasilja?

CHIARA TAGLIANI: Jednostavno, seksualno nasilje je seksualni čin bez pristanka. Dozvolite mi da podvučem, nezavisno od njihovog odnosa sa žrtvom. Ovo je veoma važno da se zna da bilo kakav prisan odnos sa mogućim počiniocem ne opravdava seksualni čin koji dolazi bez pristanka.

RADIO K4: Biološki dokazi se pominju kao ključni u svim slučajevima seksualnog nasilja. Šta su biološki dokazi i zašto su važni?

CHIARA TAGLIANI: Biološki dokaz mogu biti telesne tečnosti (pljuvačka, krv, sperma, kosa, epitelne ćelije) koje počinilac ili žrtva ostavljaju jedno na drugom ili na mestu zločina. Zašto ih je toliko važno pravilno očuvati? Pravilno čuvanje ovih dokaza je važno jer su ovi dokazi često jedini način da se dokaže delo i veza sa počiniocem, pa će, kada je reč o presuđivanju slučaja, često posedovanje odgovarajućih bioloških dokaza biti jedini način da se konačno osudi i pruži pravda preživelima.

RADIO K4: Prema statističkim podacima Instituta za sudsku medicinu, većina žrtava ima od 11 do 16 godina i u 81% ovih slučajeva počinioci su poznati žrtvi. Imajući ovo na umu, kako se neko može zaštititi?

CHIARA TAGLIANI: Naša kampanja odnosi se na vrlo praktične korake koje možemo preduzeti kako bismo se zaštitili. Na primer, pomenuta je potreba za pažnjom uz upotrebu društvenih medija, takođe smo se osvrnuli na to koliko je važno da posebno deca ili mladi paze na svoje piće, jer se može nešto staviti u piće, a treba znati da nas alkoholna intoksikacija čini ranjivijima. Dakle, kampanja takođe uključuje sve ove reference na praktične korake, ali takođe, da dodam, efikasna zaštita dolazi i ako znamo da smo u stanju da prepoznamo šta je čin seksualnog nasilja, ako znamo kako da ga osudimo, a posebno ako počnemo da menjamo kulturu, kulturu koja na neki način štiti tok ovih dela. Tako da naša kampanja nosi mešavinu ovih koraka, ali i upućivanje na praktične korake o tome šta treba učiniti kako bismo pokušali da izbegnemo pojavu takvih dela, ali takođe i sa šire strane, kako možemo zaštititi sebe kao društvo od pojave ovog čina.

RADIO K4: Šta žrtva seksualnog nasilja treba da radi i kako može da prijavi takav zločin?

CHIARA TAGLIANI: Naša kampanja navodi neke vrlo specifične i praktične korake koje žrtva treba da preduzme. Pre svega, ne treba se tuširati i prati zube, menjati odeću, treba izbegavati jelo ili piće. Sve su to neophodni koraci kako bi se sačuvali presudni biološki dokazi. Podstičemo žrtvu da slučaj što pre prijavi najbližoj policijskoj stanici ili da pozove broj 192. Takođe, ako je žrtvama potrebna pomoć, treba pozvati Kancelariju za zaštitu žrtava putem besplane linije 0800 11112 ili službu za Besplatnu pravnu pomoć na broj 0800 11777.

RADIO K4: Da li socijalna stigma i strah od nje igraju bilo kakvu ulogu u broju prijavljenih slučajeva seksualnog nasilja?

CHIARA TAGLIANI: Seksualno nasilje je duboko traumatičan čin. Ono što često dolazi sa ovim činom je tišina oko vrste prestupa, a često govorimo i o onome što je definisano u kulturi silovanja, koja se hrani seksizmom, toksičnom muškošću i patrijarhalnošću sistema zasnovanom na odnosima moći. Zašto ovo spominjem? Zato što je okrivljavanje žrtava deo takve kulture silovanja, a optuživanje žrtava ne osnažuje žrtve da dođu i govore i izveštavaju o tome šta im se dogodilo i ovo definitivno nije samo nepravedno, već nas sprečava da promenimo kulturu silovanja, osnažimo preživele i stvorimo uslove da dobiju pravdu i na kraju uravnotežimo ovaj odnos osnaživanja. Zato je toliko važno razgovarati o ovoj temi i voditi kampanje za podizanje svesti i uključivanje društva u celini, ne samo žena i devojaka, već i dečaka i muškaraca, jer ovu promenu zaista moramo imati odozdo, od društva kako bi na jednoj strani osnažili žrtvu da dođe i govori, a sa druge strane da bi se stvorilo društvo koje neće tolerisati takva dela.

RADIO K4: S obzirom na to da je većina žrtava maloletna, kada prijavljuju krivično delo ove prirode, kako se štiti njihova anonimnost i privatnost?

CHIARA TAGLIANI: Postoje odredbe koje štite i omogućavaju prikrivanje identiteta preživelog u slučaju maloletnika, a ove mere primenjuje i primenjivaće policija, tužilaštvo i sudovi. Dozvolite mi da dodam da su tu i dodatne zaštitne mere koje sudovi koriste na sudovima, tako da definitivno postoji mehanizam koji štiti i prikriva identitet svih žrtava, posebno maloletnih.

RADIO K4: Кada govorimo o seksualnom nasilju, skloni smo da verujemo da su time pogođene samo žene/devojke, da li je to tačno?

CHIARA TAGLIANI: Ne, nije tačno da su pogođene samo žene ili devojke. Tačno je da su pretežno pogođene, tako da je oko 90% žrtava seksualnog nasilja zapravo žena i devojčica, ali ono što je definitivno tačno je da i muškarci mogu biti žrtve seksualnog nasilja, a posebno dečaci zbog njihove ranjivosti. Ovo me nadovezuje da se malo više usredsredim na ranjivost preživelih koji su pogođeni zločinom seksualnog nasilja, a to je zbog strukture prirode ove vrste krivičnog dela i činjenice da počinilac često zloupotrebljava snagu i moć i zbog toga se to zaista dešava i muškarcima, a posebno dečacima, pa naravno i najugroženijim kategorijama.

RADIO K4: Кoja je vaša poruka našim slušaocima / čitaocima?

CHIARA TAGLIANI: Svi smo u ovome zajedno, žrtve nisu same. Govorite na vreme. Takođe, dozvolite mi da dodam da se Istanbulska konvencija od septembra 2012. godine direktno primenjuje na Кosovu. EULEX pozdravlja ovaj važan korak kosovske skupštine i čvrsto stojimo u pružanju pomoći kosovskim institucijama koju je takođe tražila predsednica Osmani na ovom izazovnom putu koji ima krajnja ograničenja nasilja nad ženama, uključujući seksualno nasilje.