Vesti

Radionica o među-etničkim zločinima okupila civilno društvo, kosovske institucije i EULEX

30. juni 2015. god.

Imajući u vidu da su kosovske institucije vladavine prava usredsređene na krivična dela i incidente motivisane predrasudama, EULEX-ovo Odeljenje za jačanje policije održalo je dvodnevnu radionicu na kojoj su razmotreni ovaj problem i pronalaženje novih pristupa rešavanju ovog velikog izazova. Radionica je održana u Hotelu Afa u Prištini 15. i 16. juna.  Jesse Damewood, vršilac dužnosti specijalnog pomoćnika šefa EULEX-ovog Sektora za jačanje, sakupio je predstavnike civilnog društva, eksperte iz međunarodnih organizacija i predstavnike Policije Kosova, Tužilačkog saveta Kosova i državnog tužilaštva Kosova, kako bi se uključili u dijalog o pronalaženju ujedinjenog pristupa koji će pozitivno uticati na hapšenje ,krivično gonjenje i presuđivanje u predmetima krivičnih incidenata i poboljšati bezbednost među manjinama. 

,,Namera nam je bila da okupimo mešovitu grupu relevantnih aktera koji bi obezbedili činjenice i kontekst o krivičnim delima, a naročito zločinima iz mržnje, koji se događaju na Kosovu. Omogućavanjem dijaloga između policije, predstavnika tužilaštva i sudstva, civilnog društva i međunarodnih agencija, naš cilj bio je da se dođe do sveobuhvatne strategije o tome kako da se pomogne nevećinskim zajednicama na Kosovu da povećaju svoje poverenje u lokalne i državne vlasti i saradnju sa njima”, rekao je Jesse Damewood.     

Učesnici radionice su se angažovali u grupne diskusije, a predstavnici kosovskih institucija su razmenili uloge kako bi pristupili oblikovanju politika iz alternativnih perspektiva. Drugog dana radionice OEBS i EULEX su predstavili studije slučajeva, koje su učesnike podstakle da diskutuju o raznim pristupim obradi potencijalno etnički motivisanih krivičnih dela. Predstavnik OEBS-a, naglasio je bitnost ovakvog okupljanja: ,,Ovakve konferencije, na kojima domaći i međunarodni akteri rade zajedno, podižu svest o predmetima ovakve prirode. Različite ideje i pristupi ne znače da neko greši ili je u pravu, već da jednostavno treba da postignemo konsenzus i pronađemo zajednički pristup.” 

Među prodiskutovanim pitanjima koja su privukla veću pažnju bilo je i pitanje kvalifikacije predmeta. U više od devedeset odsto zločina u svetu nemoguće je ustanoviti motiv. Međutim, na Kosovu, kao i u drugim zemljama, klasifikacija na početku istražnog postupka predstavlja najveći izazov.  Među glavnim rezultatima ove konferencije bila je bitnost otvorene i konstruktivne komunikacije, koju je neophodno uspostaviti između tužilaštva i Policije kosova. Nakon što se uspostavi,  ona obezbeđuje veću verovatnoću da se pravilno izvrši klasifikacija predmeta i da se oceni da li je on etnički motivisan, što vodi jačem krivičnom gonjenju. 

Adrian Zećiri, izvršni direktor Evropskog centra za pitanja manjina, naglasio je bitnost saradnje između istražitelja i tužilaca: ,,Među-etnički zločini i zločini iz mržnje predstavljaju osetljivo pitanje i veoma su bitna među manjinskim zajednicama na Kosovu, pa je stoga važno da postoji dijalog između istražitelja i tužilaca, kako bi oni mogli da konstruktivno rade zajedno na utvrđivanju prirode zločina i njihovom rešavanju.” Prisustvo organizacija civilnog društva kao što su ECMI bilo je naročito važno na ovom događaju, jer su one svesne manjinskih prava na Kosovu i izazova sa kojima se oni suočavaju