Vesti

Upravljanje zatvorenicima sa mentalnim zdravstvenim problemima i problemima zavisnosti – Radionica koju je organizovao EULEX za Korektivnu službu Kosova

22. oktobar 2021. god.

U Prištini je 21. oktobra završena radionica koju je organizovao EULEX o postupanju sa zatvorenicima sa problemima mentalnog zdravlja i problemima zavisnosti, i koja je osoblje Korektivne službe Kosova (KSK). Ova trodnevna radionica je osoblje KSK opremila znanjem o tome kako da prepoznaju zatvorenike sa problemima mentalnog zdravlja i problemima zavisnosti i upoznala ih sa praktičnim alatima za uspešno upravljanje takvim zatvorenicima.

Priznajući da je upravljanje zatvorenicima sa problemima mentalnog zdravlja i problemima zavisnosti veoma izazovno, šefica Korektivne jedinice EULEX-a, Ritva Vahakoski, naglasila je da se EULEX zalaže za namensku prostoriju unutar KSK sa odgovarajućim prostorom za zatvorenike sa problemima mentalnog zdravlja i problemima zavisnosti. „S obzirom na višak kreveta u kosovskim zatvorima i pritvorskim centrima, stvaranje posebnog prostora za zatvorenike sa problemima mentalnog zdravlja omogućiće KSK da ovim zatvorenicima pruži posebnu negu i adekvatnu pažnju“, kazala je Vahakoski.

Zamenjujući direktor KSK, Alji Gaši, ohrabrio je učesnike da u potpunosti iskoriste znanja i praktične veštine stečene tokom radionice: „Postoji stalna potreba za obrazovanjem i obukom osoblja KSK, jer se suočavamo sa različitim vrstama izazova koje treba rešiti. Ova prilagođena radionica je ključna za KSK, posebno za zatvorsko osoblje koje se svakodnevno direktno bavi ovakvim pitanjima.”

Thijs Biemans, predavač i savetnik na Obrazovnom institutu holandskog sistema zatvorske službe, koristio je tokom cele radionice univerzalne metode obuke primenjive svuda u svetu, kao što je motivaciono intervjuisanje. „Nakon obuke, osoblje KSK trebalo bi da zna više o tome kako angažovati zatvorenike i podstaći ih da razmišljaju o sopstvenim promenama u životu“, rekao je Biemans, dodajući da je potrebno posvetiti više pažnje zatvorenicima sa problemima mentalnog zdravlja, jer se oni suočavaju sa povećanim rizikom od depresije i drugih problema mentalnog zdravlja.

Od februara 2020. godine, savetnici EULEX-a za pitanja korektivne službe održali su 16 prilagođenih radionica ove vrste, pruživši obuku za više od 200 službenika KSK i sedam članova osoblja Institucije zaštitnika građana Kosova. EULEX je u decembru 2020. godine takođe organizova za deset službenika Jedinice KSK za ocenu i klasifikaciju zatvorenika onlajn radionicu o dva skrining alata kojima se procenjuje upotreba alkohola i droga, Test identifikacije poremećaja upotrebe alkohola (AUDIT) i Test identifikacije poremećaja upotrebe droga (DUDIT).