Vesti

EULEX podržao objavljivanje izveštaja FOL „Uređaji za elektronski nadzor: fokus na prevenciji slučajeva nasilja u porodici”

07. decembar 2021. god.

Nevladina organizacija FOL, uz podršku Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), objavila je 3. decembra Izveštaj: „Uređaji za elektronski nadzor: fokus na prevenciji slučajeva nasilja u porodici”. Izveštaj je usredsređen na korišćenje elektronskog nadzora za lica kojima se odlukom suda ograničava kretanje i na primenu Zakona o elektronskom nadzoru radi zaštite i stvaranja bezbednog okruženja za žrtve nasilja u porodici.

Podsećajući da je Skupština Kosova u maju 2015. godine usvojila Zakon o elektronskom nadzoru kako bi se stvorio efikasan mehanizam za izvršenje sudskih odluka, u izveštaju se navodi da na Kosovu ne postoje operativne prostorije za elektronski nadzor kako je to zakonom propisano, da u zemlji i dalje nedostaju uređaji za elektronski nadzor koji bi omogućili elektronski nadzor i da osoblje institucija vladavine prava nije obučeno o obavezama koje proističu iz odredaba zakona. 

U vezi sa uticajem elektronskog nadzora na zaštitu žrtava nasilja u porodici, u izveštaju FOL se navodi: „Uređaji za elektronski nadzor bi okrivljenom otežali pristup žrtvi i na taj način bi se ojačali zaštita žrtve od drugih nezakonitih radnji i sprečavanje ponovnog prestupa”.

Tokom predstavljanja izveštaja, šef EULEX-a Lars-Gunnar Wigemark naglasio je da podržavajući NVO FOL u izradi ovog izveštaja, Misija ima za cilj da okupi sve institucije uključene u sprovođenje Zakona o elektronskom nadzoru i one koje rade na iskorenjivanju nasilja u porodici: „Na Kosovu se svake godine povećava broj slučajeva nasilja u porodici prijavljenih Policiji Kosova. Kosovski pravni i institucionalni okvir je zaista uglavnom u skladu sa standardima EU i međunarodnim standardima. Međutim, uprkos postojećem zakonodavnom okviru, mehanizmi prevencije i zaštite moraju biti ojačani kako bi se žrtvama obezbedili delotvorna pravna sredstva i zaštita.

Kosovski Zaštitnik građana, Naim Ćeljaj, kazao je da odgovorne institucije moraju veoma naporno da rade na stvaranju mehanizama zaštite i reintegracije za žrtve nasilja u porodici: „Država, vlada nisu imali uspeha u primeni Zakona o elektronskom nadzoru. Mi zapravo nemamo podatke koji pokazuju da oprema potrebna za sprovođenje ovog zakona postoji. S druge strane, policija i Ministarstvo unutrašnjih poslova su izdali administrativna uputstva o sprovođenju ovog zakona, ali do danas i uprkos jasnim preporukama Zaštitnika građana, ne možemo reći da je bilo rezultata.” 

FOL u svom izveštaju daje i preporuke koje bi omogućile primenu Zakona o elektronskom nadzoru. Preporuke uključuju izdvajanje jasne budžetske linije za predviđene troškove, osnivanje međuresorske radne grupe koja bi bila zadužena za predlaganje i pronalaženje načina za punu primenu odredaba zakona, sprovođenje podzakonskih akata, i intenziviranje saradnje Ministarstva pravde/Kancelarije nacionalnog koordinatora za borbu protiv nasilja u porodici sa drugim relevantnim institucijama.

Pročitajte izveštaj ovde: https://www.eulex-kosovo.eu/eul/repository/docs/Report_Final.pdf

Pogledajte diskusiju ovde (na jezicima izlagača):