Vesti

Nema modrica ≠ Nema nasilja – Diskusija o psihološkom zlostavljanju kao obliku nasilja u porodici

01. decembar 2021. god.

Važna diskusija o psihološkom zlostavljanju kao elementu nasilja u porodici okupila je 1. decembra
zamenicu ministra pravde Nitu Šalju, šefa osoblja EULEX-a, Matthias Zander, direktorku NVO Žensko
pravo, Ružicu Simić, direktorku projekta pri NVO Žensko Pravo, Tijana Simić La Valley, direktorku
Kosovskog centra za rodne studije, Ljuljetu Demoli, i službenika za zastupanje žrtava, Burhana
Madžunija.  
 
Zamenica ministra pravde Kosova, Nita Šalja, kazala je da postoje veoma ograničene informacije o
manipulaciji izluđivanjem geslajting i psihološkom zlostavljanju kao obliku nasilja u porodici:
„Istraživanja sprovedena na Kosovu pokazuju da 53% žena i devojčica potvrđuje da su doživele
psihičko nasilje. Članom 248. novog Krivičnog zakonika koji je stupio na snagu u aprilu 2019. godine
nasilje u porodici smatra se posebnim krivičnim delom u svim oblicima: fizičkom, seksualnom,
ekonomskom i psihološkom”.
 
Zamenica ministra, Šalja, podvukla je neophodnost da žrtva prepozna i prijavi sva preteća ponašanja
prema žrtvi. „Da bismo se na holistički način bavili pitanjem psihološkog nasilja, neophodno je
podizanje svesti, ali su istovremeno neophodni i reakcija policijskih službenika, krivično gonjenje dela
psihološkog nasilja, reakcija nadležnih institucija i sposobnost žrtava da prepoznaju psihološko nasilje
kada se ono dogodi“.
 
Šef osoblja EULEX-a, Matthias Zander, kazao je da se psihološko zlostavljanje kao aspekt nasilja u
porodici često ne smatra takvim jer njegovi znaci nisu uvek vidljivi. „Ovde smo danas da se
pozabavimo jednim aspektom nasilja u porodici koji se često ne smatra takvim, jer nije vidljiv kao
modrice: manipulacija izluđivanjem geslajting i psihološko zlostavljanje. Geslajting je novi pojam u
mnogim našim jezicima. On ukazuje na oblik manipulacije koji se koristi da žrtvu primora da dovede
u pitanje sopstvenu percepciju stvarnosti sa posledicom da se žrtve još više zarobe u nasilnim
vezama. Nedostatak socijalne i ekonomske nezavisnosti čini žene podložnijim geslajtingu.
 
Direktorka NVO Žensko pravo, Ružica Simić, predstavila je kampanju za podizanje svesti „Nema
modrica = Nema nasilja. Znaci nasilja nisu uvek vidljivi”, koja ima za cilj da podstakne žrtve da prijave
psihološko nasilje policiji. „Hvala EULEX-u na ovoj briljantnoj kampanji, koja je dostupna svim
građanima Kosova, posebno žrtvama, koje na ovaj način takođe dobijaju više samopouzdanja da
prijave nasilje“, kazala je Simić i dodala: „Izmene u zakonodavstvu, odnosno uključivanje Istanbulske
konvencije u Ustav, pozitivan je pomak na Kosovu jer pokazuje direktnu institucionalnu podršku u
borbi protiv rodno zasnovanog nasilja. Znamo da živimo u patrijarhalnom društvu i da se žene često
smatraju skromnim, požrtvovanim, čak i poslušnim. Ako žena počne da brani svoja prava, porodica,
društvo, a ponekad i institucije veoma često je smatraju problemom, umesto da ona postane centar
naše pažnje za rešavanje njenih problema. Zbog toga je podizanje svesti o ovoj vrsti nasilja u pristupu
celom društvu od ključnog značaja.”  
 
U okviru kampanje  podizanja   sveti biće postavljeni bilbordi širom Kosova, kao i veb reklame.  
 
Pogledajte diskusiju ovde (na jezicima izlagača):