Vesti

Sastanak o EULEX-ovim projektima manjeg obima

13. decembar 2021. god.

Projektna jedinica Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) organizovala je 9. decembra sastanak sa šefom Misije Lars-Gunnar Wigemark i svim projektnim menadžerima aktuelnih projekata manjeg obima, koji se trenutno sprovode. Učesnici su razgovarali o napretku svakog projekta koji je pokrenut ove godine, kao i o prednostima, izazovima i mogućnostima. „Naša Misija podržava institucije i civilno društvo Kosova, a ovi projekti su jedan od alata koji najbolje pokazuju našu posvećenost. Ohrabrujem i podržavam ideje koje imaju dobar uticaj na civilno društvo na Kosovu, uključujući sve etničke zajednice“, kazao je Wigemark. U poslednjih šest meseci, 123 službenika iz različitih institucija, uključujući Policiju Kosova, Korektivnu službu Kosova i tužilaštva, učestvovalo je u kursevima obuke u okviru EULEX-ovih projekata manjeg obima.