Vesti

Šef EULEX-ovog Stuba za operativnu podršku sastao se sa zamenikom komandanta KFOR-a

12. januar

Šef EULEX-ovog Stuba za operativnu podršku, Tomi Salosyrja, komandant Specijalizovane policijske jedinice EULEX-a, potpukovnik Krzysztof Sowiński i njegov zamenik kapetan Łukasz Gorobec sastali su se sa zamenikom komandanta KFOR-a, brigadnim generalom Luca Piperni, i razgovarali o budućim planovima i zajedničkim aktivnostima EULEX-a i KFOR-a. Komandant SPJ je takođe informisao zamenika komandanta KFOR-a o radu i kapacitetima Specijalizovane policijske jedinice.