Vesti

EULEX podržao obuku o komunikaciji i rešavanju konflikata za žene službenice u Korektivnoj službi Kosova

20. januar 2023. god.

19 žena službenica Korektivne službe Kosova (KSK) učestvovalo je na kursu obuke održanom 19. i 20. Januara, koji je organizovalo i sprovelo Udruženje žena u Korektivnoj službi Kosova uz podršku Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX).

Dvodnevna obuka je imala za cilj povećanje kapaciteta osoblja KSK u oblastima komunikacije, timskog rada, i percepcije, razumevanja i rešavanja konflikata.

Konkretno, učesnice su kroz interaktivne vežbe i grupni rad naučile kako da bolje afirmišu konstruktivne i održive radne odnose, upravljaju konfliktima i rešavaju ih, unapređuju timsku koheziju, poboljšaju efikasnost rada i smanje stres na poslu.

Šefica Korektivne jedinice EULEX-a, Ritva Vahakoski, rekla je: „Rad u korektivnim ustanovama je veoma zahtevan posao koji iziskuje mnogo strpljenja i odlučnosti. Zbog toga je ova obuka veoma važna za jačanje komunikacijskih veština korektivnog osoblja, fokusirajući se na različite situacije koje mogu zahtevati brza rešenja u teškim okolnostima.” Vahakoski je dodala da jačanje tih veština može stvoriti sigurnije okruženje i pomoći proces rehabilitacije zatvorenika.

Fljaka Imeri, polaznica obuke i socijalna službenica za maloletnike u Korektivnom centru za maloletnike u Lipljanu, pozitivno je prokomentarisala ovu priliku za učenje rekavši: „Obuka u komunikaciji nam je neophodna zbog prirode našeg posla, gde moramo da upravljamo različitim situacijama sa zatvorenicima. Ovu vrstu obuke treba organizovati i sa drugim grupama korektivnih službenika, kako bi stekli nova znanja o komunikaciji sa zatvorenicima u drugim korektivnim centrima.

EULEX će nastaviti da podržava slične aktivnosti koje organizuje Udruženje žena u KSK, u skladu sa posvećenošću Korektivne jedinice Misije da unapredi položaj žena u KSK, i da pomogne zaposlenima da razviju svoje karijere i ostvare svoj puni potencijal.