Vesti

EULEX, Kosovska agencija za informacije i privatnost i Akademija pravde organizovali radionicu o Zakonu o zaštiti podataka za institucije vladavine prava

21. februar 2023. god.

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) podržala je 21. februara organizovanje radionice o primeni Zakona o zaštiti podataka za 57 sudija, tužilaca, službenika Policije Kosova i drugih predstavnika institucija vladavine prava.

Radionica „Pravda naspram zaštite podataka o ličnosti“, koja je organizovana zajedno sa Kosovskom agencijom za informacije i privatnost (AIP) i Akademijom pravde, bila je usredsređena na obaveze koje proizilaze iz primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i na izazove sa kojima se institucije vladavine prava suočavaju u primeni zakona.

Otvarajući radionicu, poverenica Agencije za informacije i privatnost, Krenare Sogojeva-Dermaku, podsetila je na odgovornost koju predstavnici ovih institucija snose u svom radu: „Kao sudije, tužioci, policajci, svi vi imate ključnu ulogu u poštovanju zakona o zaštiti podataka o ličnosti. To podrazumeva prava na privatnost i zaštitu podataka o ličnosti kao pravo na privatnost. Od suštinskog je značaja da vi koji radite u pravosudnom sistemu budete svesni da se ovi principi moraju primenjivati u svakom trenutku“, kazala je Sogojeva-Dermaku i dodajući: „Sve institucije koje prikupljaju ili kontrolišu podatke o ličnosti moraju da uspostave neophodne mere bezbednosti za zaštitu tih podataka. Cilj ove radionice je da diskutujete i ispitate konkretne slučajeve sa najboljim praksama."

Šef misije EULEX-a Lars-Gunnar Wigemark je u uvodnoj reči podvukao značaj koncepta zaštite podataka o ličnosti za pravilno funkcionisanje sistema vladavine prava i istakao da Kosovo može da računa na čvrst pravni okvir za zaštitu podataka o ličnosti, odnosno Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koji je u velikoj meri u skladu sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka.

Obraćajući se učesnicima, Wigemark je rekao: „Na osnovu kosovskog zakona, svi vi kao predstavnici kosovskih institucija vladavine prava, imate jasnu odgovornost da obezbedite da se podaci o ličnosti tokom ostvarivanja pravde prikupljaju i obrađuju na pravičan, transparentan i odgovoran način“. Pored toga, šef EULEX-a je pohvalio ulogu AIP u nadgledanju sprovođenja zakona.

Viša službenica za obuku za Program kontinuirane obuke Akademije pravde, Kadrije Bicaj, pozdravila je učesnike i pozvala ih da otvoreno razgovaraju o izazovima sa kojima se mogu suočiti.

Gzim Šalja, menadžer programa i viši pravni istraživač na Kosovskom institutu pravde, predstavio je ustavne i zakonske standarde o zaštiti podataka o ličnosti, detaljno razrađujući sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava u ovoj oblasti. Šalja se takođe usredsredio na potrebu da se uravnoteži pravo na zaštitu podataka sa drugim pravima, kao što je pravo na pristup javnim dokumentima.

„Uprkos značaju zaštite podataka o ličnosti, treba napomenuti da ova zaštita nije neograničena, već mora biti u ravnoteži sa drugim pravima. Sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava je već uspostavila jasna pravila za zaštitu podataka o ličnosti i uravnotežavanje te zaštite sa drugim pravima“, kazao je Šalja.

Bljerta Iberdemaj, pravni službenik i nadgledač u BIRN-u, predstavila je pitanje zaštite podataka i poštovanja privatnosti iz perspektive javnog informisanja, ističući odgovornost medija u zahtevanju slobode izražavanja uz istovremeno poštovanje drugih prava građana.

Iberdemaj je iznela veoma konkretne slučajeve koji su se nedavno desili na Kosovu i koji jasno pokazuju neuspeh kosovskih institucija da zaštite pravo na zaštitu podataka, ili evidentno kršenje privatnosti građana od strane medija, kada je, na primer, suprotno zakonu objavljen identitet osumnjičenih.

„Nepoštovanje prava na zaštitu podataka ili prava na privatnost može naneti veliku štetu pogođenim građanima“, kazala je Iberdemaj i pozvala sve da budu odgovorniji i svesniji u ovoj osetljivoj oblasti.

Poslednji deo radionice bio je posvećen interaktivnom grupnom radu, gde je izvršna direktorka Pokreta FOL, Medžide Demoli, podelila sa učesnicima hipotetičke scenarije slučajeva koji na kraju mogu završiti na sudovima, i podstakla ih na interaktivnu i živu diskusiju.

Pošto je pitanje zaštite podataka tesno povezano sa pravom na pristup javnim dokumentima – još jedno pitanje od ključnog značaja za demokratsko društvo – EULEX planira da 15. marta organizuje posebnu radionicu o Zakonu o pristupu javnim dokumentima, čime će učesnicima omogućiti da se upoznaju sa oba zakona.