Vesti

EULEX i NVO Centar za inovacije i razvoj podržavaju transparentnost u sudskom izveštavanju kroz produkciju serije reportaža o pitanjima povezanim sa vladavinom prava

11. mart 2023. god.

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) i NVO Centar za inovacije i razvoj pomažu u podizanju svesti javnosti o pravosudnim institucijama na Kosovu kroz projekat manjeg obima pod nazivom „Poboljšanje transparentnosti u sudskom izveštavanju“, koji predviđa produkciju serije reportaža o različitim temama u vezi sa vladavinom prava.

Partner Misije NVO Centar za inovacije i razvoj objavio je 11. marta prvu dokumentarnu priču: reportažu o radu Korektivne službe Kosova na rehabilitaciji i osnaživanju žena koje služe kaznu u Korektivnom centru Lipljan.

Reportaža, koju je takođe emitovala kosovska novinska agencija Kosova Press, bila je usredsređena na važnost obezbeđivanja prilika za rad osobama na koje služe kaznu, u cilju podsticanja rehabilitacije i sprečavanja recidivizma.

Reportaža je sadržala i intervju sa šeficom Korektivne jedinice EULEX-a, Ritva Vahakoski, koja je objasnila rad Misije na potpomaganju napora Korektivne službe Kosova ka ovom zajedničkom cilju.

U okviru istog projekta, EULEX će podržati produkciju pet dodatnih reportaža.

Kompletna reportaža:​Puna bën të mos e ndiejnë fort burgun, gratë në Lipjan të interesuara për më shumë trajnime - KosovaPress