Vesti

EULEX podržava Korektivnu službu Kosova u savetovanju o međusobnoj podršci kolega i u reviziji njene strategije

04. maj 2023. god.

Dana 4. maja, tim stručnjaka EULEX-ove Korektivne jedinice završio je trodnevnu radionicu za 25 direktora Korektivne službe i savetnika za međusobnu podršku kolega u okviru Korektivne službe Kosova (KSK).

Prva dva dana radionice bila su posvećena izradi Standard operativne procedure za međusobnu podršku kolega u okviru KSK, dok je poslednji dan bio posvećen isključivo pregledu petogodišnje strategije KSK, koja će pomoći ovoj instituciji u ostvarivanju njenih ciljeva i pružanju boljih usluga zatvorenicima, sa krajnjim ciljem da pomogne njihovoj rehabilitaciji i reintegraciji u društvo.

Vršilac dužnosti generalnog direktora KSK, Ismailj Dibrani, ovo vidi kao veliki napredak: „Ovaj strateški plan koji je izrađen za našu instituciju je jedan od najvažnijih dokumenata koji će nas uputiti u pravom smeru u budućnosti. Zahvaljujemo EULEX-u na njihovoj posvećenosti ovom važnom poslu.”

Tokom radionice o međusobnoj podršci kolega, učesnici su takođe imali priliku da vežbaju kroz motivacione intervjue i scenarije igranja uloga. Zurafete Imeraj, zamenica direktora Korektivnog centra Dubrava, smatra da je radionica veoma korisna i važna za njen rad: „Često se tokom našeg svakodnevnog rada suočavamo sa različitim vrstama incidenata i naše osoblje je ponekad izloženo traumatskim događajima. Zbog toga je ova vrsta obuke veoma korisna da naučimo kako da upravljamo određenim osetljivim situacijama.”

Učesnici su veoma dobro prihvatili i primenu znanja u praksi kao savetnici za međusobnu podršku kolega. Naime Redenica-Belaća, socijalna radnica u Pritvorskom centru u Prištini, potvrdila je ovo: „Ovo je prvi put da se organizuje obuka ove vrste. Za nas je veoma važno da možemo da pružimo podršku našim kolegama u korektivnim i pritvorskim centrima, koji se bave osetljivim incidentima.”