Vesti

Podizanje svesti o radu institucija vladavine prava kroz pronicljive reportaže

24. maj 2023. god.

U sklopu projekta manjeg obima pod nazivom „Poboljšanje transparentnosti u sudskom izveštavanju“, Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) u saradnji sa NVO Centar za inovacije i razvoj završila je seriju od šest video priloga o odabranim temama iz oblasti vladavini prava, koji imaju za cilj podizanje svesti javnosti o radu pravosudnih institucija na Kosovu.

Tema prve reportaže bili su rehabilitacija i resocijalizacija zatvorenika i programi rehabilitacije koje pruža Korektivni centar za žene Lipljanu. 

Još jedno aktuelno pitanje koje je istaknuto kroz reportažu jeste primena Zakona o zaštiti uzbunjivača od strane javnih i privatnih institucija, kao i izazovi u njegovoj primeni.


Činjenice, brojke i ključni događaji u vezi sa prijavom imovine od strane javnih službenika bili su tema treće reportaže.


Značajan deo mandata EULEX-a je robusno praćenje celokupnog lanca pravosudnog sistema Kosova. Ovaj rad na praćenju rezultira redovnim izveštajima o nadgledanju pravosuđa, koji sadrže nalaze i preporuke za poboljšanje sistema vladavine prava na Kosovu. Neke od preporuka su predstavljene u jednoj od reportaža nastalih u okviru ovog projekta.

Naredni prilog bavio se zanimljivom temom o kojoj se u medijima ne govori često. To je rad Agencije za upravljanje zaplenjenom ili oduzetom imovinom, odnosno šta se dešava sa zaplenjenom ili oduzetom imovinom kada je ona u posedu ove Agencije. 

Na kraju, integritet u sektoru bezbednosti sa fokusom na Policiju Kosova prikazan je kroz pronicljive intervjue i činjenice u poslednjoj reportaži.