Vesti

Vaši podaci su vaš identitet, zaštitite ga!

09. juni 2023. god.

Zaštita ličnih podataka je od velikog značaja za Misiju Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu. Da bi ovo dodatno promovisala, Misija je sprovela projekat manjeg obima u partnerstvu sa Kosovskom agencijom za informacije i privatnost.

Deo projektnih aktivnosti je i jednomesečna kampanja, koja predviđa postavljanje bilborda širom Kosova. Cilj kampanje je informisanje lokalnog stanovništva o njihovim osnovnim pravima kada su u pitanju njihovi lični podaci. Ova kampanja uključuje i kontakt podatke Agencije za informacije i privatnost, gde ljudi mogu da podnesu žalbu ako smatraju da se njihovi lični podaci zloupotrebljavaju.