Vesti

EULEX i Pravni institut predstavljaju Treći izveštaj o nadgledanju sudskih rasprava od strane građana

08. juni 2023. god.

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) i njen partner, Pravni institut Kosova (PIK), predstavili su izveštaj: „Pravda u očima građana: Treći izveštaj o praćenju sudskih rasprava od strane građana“.

Izveštaj je rezultat projekta koji podržava EULEX pod nazivom „Izgradnja poverenja u pravosudni sistem i unapređenje ostvarivanja ljudskih prava kroz praćenje sudskih rasprava od strane građana“, koji sprovodi Pravni institut Kosova. Svrha ovog projekta je da se građanima omogući da svojim očima vide sudske postupke u oblasti krivičnog prava i da razumeju kako funkcioniše pravosudni sistem na osnovu sopstvenih uverenja i bez tuđeg tumačenja.

Za implementaciju projekta, PIK je angažovao 20 građana kao posmatrače laike, koji su učestvovali u praćenju 600 krivičnih sudskih rasprava u krivičnim predmetima širom Kosova. Kroz ovaj projekat, PIK i EULEX imaju za cilj da nadgledaju transparentnost i sprovođenje ljudskih prava i sloboda u kosovskim sudovima.

Gzim Šalja, menadžer programa Pravnog instituta Kosova i viši pravni istraživač, istakao je da kroz laičko praćenje građani mogu da pozivaju pravosudne institucije na odgovornost. „Nakon praćenja 600 sudskih postupaka, posmatrači laici su jasnije razumeli kako funkcioniše pravosudni sistem. Većina posmatrača je rekla da na početku procesa praćenja nisu imali dobar utisak o pravosudnom sistemu. Međutim, promenili su mišljenje na bolje nakon što su završili sesije praćenja. Takođe je postojao zadovoljavajući nivo transparentnosti tokom sudskih postupaka“, dodao je Šalja.

Šef EULEX-ovog stuba za praćenje, Benny Tollestrup Jensen, kazao je: „Kroz laičko praćenje građani ostvaruju svoje osnovno pravo da nadgledaju sudske postupke, a to im otvara vrata ka ovom apstraktnom entitetu zvanom pravosudni sistem. Nakon dve uspešne faze ovog projekta, PIK je, uz podršku EULEX-a, nastavio sa trećom fazom implementacije. Osnažujući obične ljude, osnažujemo izgradnju poverenja na Kosovu.”

Naim Jakaj, pravni istraživač u PIK, izneo je nalaze i preporuke sadržane u izveštaju, u kojima se navodi da je od 600 sudskih ročišta njih 559 bilo otvoreno za javnost, što dokazuje da je sistem transparentan. Nalazi takođe pokazuju da su sudije bile veoma otvorene prema posmatračima laicima i javnosti.

Tokom predstavljanja izveštaja, posmatrači laici koji su učestvovali u projektu izrazili su zahvalnost što su bili deo ovog procesa, dodajući da im je to izuzetno pomoglo da steknu jasniju sliku o tome kako funkcioniše pravosudni sistem.

Izveštaj je dostupan ovde: https://www.eulex-kosovo.eu/eul/repository/docs/KLIReport2023.pdf