Vesti

Imenovan novi šef Misije za EULEX Kosovo

13. juni 2023. god.

Ovo saopštenje za javnost Savet je objavio 13. juna.
Link do originala:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/06/13/new-head-of-mission-appointed-for-eulex-kosovo/?fbclid=IwAR2lAT9c7j09xTi8S-LiJM0CN27yyUPiiuxMDB98kwYXPR_CXzYGsFBtQvo

Savet je danas imenovao novog šefa Misije (ŠM) za Misiju EU za vladavinu prava na Kosovu* (EULEX Kosovo).

G. Giovanni Pietro Barbano će zameniti g. Lars-Gunnar Wigemark na mestu šefa Misije. G. Barbano je general-major italijanskih karabinijera i trenutno direktor Centra za usavršavanje za policijske jedinice za stabilnost u Vićenci, Italija. Njegov mandat kao šefa Misije EULEX Kosovo trajaće od 26. juna 2023. do 14. juna 2025. godine.

Odluku o imenovanju g. Barbano donele su zemlje članice EU u Komitetu za politiku i bezbednost (KPB).

Pored toga, Savet je nedavno produžio mandat Misije do 14. juna 2025. godine i u skladu sa nedavnim strateškim pregledom Misije EULEX Kosovo, odlučio da će, pored toga što će nastaviti da sprovodi svoje zadatke, Misija pomoći kosovskim organima za sprovođenje zakona u razvijanju njihovih kapaciteta za razmenu informacija sa regionalnim i međunarodnim partnerima u oblasti pravne pomoći i saradnje u krivičnim stvarima.

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SBUN 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.