Vesti

EULEX organizovao dve radionice za žensko osoblje KSK

17. juni 2023. god.

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) organizovala 16. i 17. maja je dve radionice pod nazivom „Žene u Korektivnoj službi Kosova: dostignuća i doprinos“, koje su okupile 47 žena koje rade u Korektivnoj službi Kosova (KSK).

Radionice su imale za cilj diskusiju o suštinskom doprinosu ženskog osoblja svakodnevnom radu KSK i da im pomognu da vizuelizuju i definišu svoje karijere.

Otvarajući interaktivne diskusije, šefica EULEX-ove Korektivne jedinice, Ritva Vahakoski, naglasila je značaj definisanja ciljeva karijere i razumevanja ličnih i profesionalnih prednosti tokom planiranja karijere, posebno u svetu korektivnih službi. „Prepoznajte uverenja i razumevanje koji vam mogu stajati na putu i ​​identifikujte koja nova znanja ili veštine će vam pomoći da postignete svoj cilj“, kazala je Vahakoski dodajući: „Kada pravite popis svojih pristalica, ne zaboravite da uključite i sebe. Vi ste vaš najjači saveznik. I obrnuto, ne zaboravite da podržite svoje kolege, jer iza svake jake žene stoji „pleme“ drugih uspešnih žena koje je štite.”

Šefica Odeljenja za ljudske resurse EULEX-a, Anita Janassary, istakla je potrebu za stvaranjem rodno uravnoteženije radne snage i ravnopravne radne kulture. Janassary je predstavila jedan od ciljeva radionica: da se prizna suštinska uloga žena u KSK u obezbeđivanju njegovog pravilnog i efikasnog funkcionisanja. „Vaš pojedinačni doprinos KSK ne samo da je izuzetno dragocen, već je i neophodan. Bez rodno ravnopravne zastupljenosti osoblja u Korektivnoj službi Kosova, bilo bi jednostavno nemoguće da ona ostvari svoju misiju“, podvukla je Janassary.

Radionice su organizovane u okviru projekta „Dalje jačanje ženskog osoblja u Korektivnoj službi Kosova“, kao deo dugogodišnje podrške Misije ženskom korektivnom osoblju i Udruženju žena u KSK.