Vesti

EULEX i Inicijativa mladih za ljudska prava-Kosovo osnažuju učenike osnovnih škola kroz predavanja o ljudskim pravima i vladavini prava

30. maj 2023. god.

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) i njen partner Inicijativa mladih za ljudska prava – Kosovo (IMLjP) održali su od februara do maja 2023. godine 15 predavanja o pravosuđu u deset škola širom Kosova i organizovali pet studijskih poseta različitim Osnovnim sudovima na Kosovu kroz projekat „Osnaživanje mladih – Jačanje ljudskih prava i obrazovanja o vladavini prava u školama“. Ove aktivnosti imale su za cilj podizanje svesti o osnovnim principima ljudskih prava i vladavini prava među više od 520 učenika osnovnih škola, koji su učestvovali u predavanjima i studijskim posetama.

Projekat je počeo trodnevnom obukom za studente prava koji su angažovani za održavanje predavanja koja je organizovao IMLjP, kako bi im se pomoglo da se upoznaju sa tehnikama javnog govora i metodologijama predavanja.           

Drugi korak ovog projekta predviđao je organizovanje intenzivne petodnevne obuke za 15 nastavnika građanskog vaspitanja iz osnovnih škola u pet opština, koja je imala za cilj da nastavnici građanskog obrazovanja nauče veštine neophodne za predavanje deci različitih uzrasta o principima ljudskih prava, pravosuđu i vladavini prava.

Od marta do maja predstavnici EULEX-a i IMLjP pridružili su se prethodno obučenim studentima prava u obraćanju učenicima osnovnih škola u opštinama Vitina, Vučitrn, Štimlje, Kosovo Polje i Prizren i predstavili rad Misije EULEX Kosovo i razgovarali sa njima o osnovnim principima pravosuđa i ljudskih prava. Na ovaj način učenici su se upoznali sa vladavinom prava kao okosnicom svakog demokratskog društva, zaštitom pojedinaca od zloupotreba i nepravde i stvaranjem sistema koji poziva ljude i institucije na odgovornost, osiguravajući da se sa svima postupa jednako.

Na kraju, pet grupa studenata je takođe imalo priliku da sazna više o funkcionisanju sudova na Kosovu i osnovnim principima krivičnog pravosuđa kroz studijske posete Osnovnim sudovima u Gnjilanu, Mitrovici – Ogranak u Vučitrnu, Uroševcu, Prištini i Prizrenu.