Vesti

Šef EULEX-a učestvovao na Forumu o nasilju u porodici koji je organizovao KFOR

14. juni 2023. god.

Šef Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), Lars-Gunnar Wigemark, učestvovao je 14. juna na Forumu o nasilju u porodici koji je organizovao KFOR uz učešće EULEX-a i Misije OEBS-a na Kosovu. Ovaj forum pružio je priliku predstavnicima kosovskih institucija vladavine prava, međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija i civilnog društva da otvoreno razgovaraju o dobrobiti, sigurnosti, bezbednosti i reintegraciji žrtava porodičnog i rodno zasnovanog nasilja, sa snažnim fokusom na trenutno funkcionisanje mehanizma za odgovor koji se sastoji od više interesnih strana.

Ovaj forum bio je završnica niza od sedam brifinga organizovanih od aprila do maja za oko 100 policajaca iz sedam policijskih stanica širom Kosova o tome kako da na najbolji mogući način iskoriste prostorije za intervjue usmerene na žrtve. Žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici zaista imaju pravo da budu intervjuisane na način koji sprečava bilo kakvu ponovnu traumatizaciju, a prostorije za intervjue usmerene na žrtvu – kada se pravilno koriste – mogu u velikoj meri pomoći da se obezbedi bezbedno i prijatno okruženje za ovu svrhu.

Tokom godina, EULEX je, u partnerstvu sa KFOR-om i Misijom OEBS-a na Kosovu, podržao otvaranje sedam prostorija za intervjue sa žrtvama u policijskim stanicama u Lipljanu, Prištini, Prizrenu, Suvoj Reci, Severnoj Mitrovici, Srbici i Peći, i omogućio je ove brifinge kako bi se osiguralo da se potencijal uspostavljenih prostorija u potpunosti iskoristi.

U svom uvodnom obraćanju, šef EULEX-a, Lars-Gunnar Wigemark, istakao je da je EULEX posvećen partner institucijama vladavine prava i pravosuđa u rešavanju ovog pitanja, od zalaganja i podizanja svesti protiv bilo kog oblika rodno zasnovanog nasilja do nadgledanja celog lanca krivičnog pravosuđa o tome kako se ovi slučajevi rešavaju.

„Nasilje u porodici je nešto što je veoma teško potpuno iskoreniti. To smo videli tokom pandemije, kada je postojala paralelna pandemija u smislu povećanja nasilja u porodici“, istakao je Wigemark i dodao: „Zato su ove prostorije za intervjue toliko važne: da bi se žrtve osećale bezbedno i prijatno. ”

Načelnik štaba KFOR-a, brigadni general John Bozicevic, ponovio je posvećenost KFOR-a da pomogne u borbi protiv ove pojave, objašnjavajući da je cilj foruma da podstakne svest i dijalog.

„Patnja mnogih žena i devojaka primorava nas da radimo na okončanju ove patnje. Nasilje u porodici je zločin koji bliskoj međusobnoj saradnji moraju rešavati ovdašnje organizacije, zdravstveni i socijalni radnici, verski predstavnici, Policija Kosova, tužioci, sudije, nevladine organizacije, organizacije civilnog društva i drugi međunarodni partneri.”

Šef Misije OEBS-a na Kosovu, Michael Davenport, istakao je značaj ove inicijative za obuku za unapređenje istražnih službi organa za sprovođenje zakona kada se bave slučajevima koji uključuju žrtve nasilja u porodici. „Žrtve moraju imati pristup prilagođenoj podršci kao što su policijske usluge usmerene na žrtvu. Moramo biti glasovi onih čiji se glas često ne čuje“, rekao je Davenport i dodao: „Nasilje u porodici ima ogroman kolateralni uticaj na članove porodice, prijatelje, šire društvo. Takođe, kao što znamo, ima potencijal da stvori nove žrtve i proizvede nove prestupnike. Naravno, ovi zločini se ne mogu tolerisati. Žrtve moraju dobiti zaštitu koja im je potrebna, a počinioci nasilja u porodici moraju se suočiti sa pravdom.”

Forum je nastavljen sa dve panel diskusije o nasilju u porodici na Kosovu i rodno osetljivom policijskom radu.

Komentarišući važnost usluga koje su usredsređene na žrtve, poput prostorja za intervjue, EULEX-ova savetnica za rodna pitanja, Chiara Tagliani je naglasila: „Uspostavljanje odnosa poverenja sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja je od suštinskog značaja za njihovu zaštitu i za obezbeđivanje njihove sposobnosti da daju izjave, izbegavajući ponovnu traumatizaciju. Efikasna upotreba prostorija za intervjue usmerene na žrtve omogućava stvaranje bezbednog okruženja i takođe je za Policiju Kosova suštinsko sredstvo za primenu pristupa sa đrtvom u centru.“

Diskusija se dalje usredsredila na činjenicu da efikasnu zaštitu žena i devojčica treba smatrati hitnim pitanjem. Korišćenje ovih prostorija za intervjue sa žrtvom u centru je svakako pozitivan put napred u obezbeđivanju da žrtve prijave nasilje i da im se pruži odgovarajuća podrška i zaštita.