Vesti

EULEX preneo zadatak pružanja operativne podrške dijalogu pod okriljem EU

17. januar

EULEX je 2022. godine preneo zadatak pružanja operativne podrške dijalogu pod okriljem EU na Specijalnog predstavnika EU (SPEU) za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja zapadnog Balkana. Ovo je u skladu sa Odlukom Saveta (ZSBP) 2022/1969 i Odlukom Saveta (ZSBP) 2023/122.

Pre prenosa, EULEX je bio odgovoran za nadgledanje, podučavanje i savetovanje u vezi sa tehničkom implementacijom aspekata dijaloga između Beograda i Prištine pod okriljem EU. To je uključivalo implementaciju svih relevantnih sporazuma i tehničkih protokola u vezi sa integrisanim upravljanjem granicom, Sporazuma o slobodi kretanja i Sporazuma o pravosuđu i njegovih usaglašenih zaključaka.