Vesti

EULEX i ISM obučavaju službenike Policije Kosova i osoblje ISM-a o tome kako da se zaštite i kako da zaštite forenzičke dokaze

26. maj 2023. god.

Od 24. aprila do 26. maja, Misija Evropske Unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) i Institut za sudsku medicinu Kosova (ISM) su organizovali seriju od 11 radionica o prevenciji kontaminacije i unakrsne kontaminacije bioloških uzoraka na radnom mestu za gotovo 180 policijskih službenika iz Gnjilana, Mitrovice, Peći i Prizrena, kao i za članove osoblje ISM-a.

Biološka kontaminacija i unakrsna kontaminacija može se desiti na mestu zločina prilikom pružanja pomoći žrtvi, obavljanja ekshumacije ili rada u prostoriji za obdukcije; ove vrste kontaminacije mogu da predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje za one koji rade na mestu zločina kao i da uvećaju rizik od gubitka integriteta dokaza što može ugroziti proces krivične istrage.

Luísa Marinho, forenzička antropološkinja EULEX-a, koja je uključena u ISM da podrži proces identifikacije nestalih lica, objasnila je ideju iza projekta: “Kada neko radi u određenom kontekstu već neko vreme, svest o rizicima ima tendenciju da smanji prekovremeni rad, a mogućnost da postanete skloniji zanemarivanju najboljih praksi se povećava. Zato smo smatrali da je važno podići svest o ovom pitanju među profesionalcima koji se bave forenzičkim radom, jer su oni u najvećem riziku da budu kontaminirani, a mogu nevoljno ugroziti integritet bioloških dokaza ili ih čak u potpunosti uništiti zbog unakrsne kontaminacije”.

Kroz teorijski pristup i praktične primere, učesnici su razgovarali i naučili kako da zaštite sebe i druge od opasnosti po zdravlje od biološke kontaminacije; kako sprečiti rizik od gubitka dokaza uzrokovan unakrsnom kontaminacijom kao i važnost nošenja i pravilnog odlaganja zaštitne opreme nakon upotrebe.

U cilju daljeg širenja korisnih informacija, preporuka i praktičnih instrukcija, EULEX je u saradnji sa ISM-om, takođe izradio informativni letak koji će biti podeljen osoblju ISM-a u stanicama Policije Kosova i biti usmeren na one policijske službenike koji bi mogli da se nađu ili da budu pozvani na mesto zločina.

Ističući značaj ove aktivnosti obuke, jedan od trenera i ko-dizajnera radionica, Bergita Curi, forenzička patološkinja ISM-a je naglasila: “Biološki zagađivači su stalna pretnja za osoblje ISM-a i naše kolege iz Policije Kosova su prvi koji se odazivaju na bilo koje mesto zločina. Ovim obukama smo želeli da ih još jednom podsetimo koliko je važno da se zaštite i da istovremeno zaštite dokaze”. Curi je takođe dodala: “Rizik od izlaganja i zaraze je uvek prisutan. Moramo se ponašati i razmišljati kao da je svaka scena kontaminirana. Ako postupamo sa ovim načinom razmišljanja, lakše ćemo se zaštititi”.

Tokom nedelja, nekoliko stručnjaka ISM-a, odnosno direktor forenzičkih laboratorija pri ISM-u Agron Taći, specijalista za sudsku medicinu pri ISM-u Naim Uka, šefica laboratorije za toksikologiju pri ISM-u Fljutra Goga-Bajrami i specijalista za sudsku medicinu pri ISM-u Valjon Hiseni su održali različite sesije obuka.

Serija radionica je razvijena u okviru projekta manjeg obima koji podržava EULEX: “Zaštitite se, štiteći dokaze: poboljšanje radnih procedura za sprečavanje biološke kontaminacije”, sa ciljem da se pomogne profesionalcima koji su podložni mogućnosti biološke kontaminacije da budu svesni, obučeni i opremljeni da prate najbolju praksu i da se pridržavaju strogih procedura za prevenciju kontaminacije dokaza i da budu kontaminirani biološkim dokazima.