Vesti

Intervjui šefa Misije za Klan Kosova i Euronews Srbija

03. avgust 2023. god.

Šef Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), Giovanni Pietro Barbano, razgovarao je 3. avgusta u odvojenim intervjuima za Klan Kosova i Euronews Srbija o ulozi i mandatu EULEX-a, kao i o nedavnim pozitivnim dešavanjima na severu Kosova, uključujući smanjenje prisustva Policije Kosova u zgradama severnih opština i oko njih.

U razgovoru sa Klan Kosova, Barbano je potvrdio da je EULEX pozdravio prvobitnu najavu smanjenja prisustva policije za 25 odsto u blizini opštinskih zgrada na severu Kosova, kao i najavu direktora Policije Kosova o dodatnom smanjenju od 25 odsto, za koju je rekao da je pozitivan signal za smanjenje tenzija.

Barbano je takođe objasnio mandat Misije, a to je da podrži odabrane institucije vladavine prava na njihovom putu ka većoj efikasnosti, održivosti, multi-etničnosti i odgovornosti, bez političkog mešanja i u skladu sa međunarodnim standardima za ljudska prava i najboljim evropskim praksama.

U intervjuu za Euronews Srbija, Barbano je objasnio kako je Misija angažovana sa Policijom Kosova na definisanju tehničkih detalja u vezi sa zajedničkom procenom bezbednosti koju će sprovesti EULEX i Policija Kosova, po potrebi i sa KFOR-om.

Šef EULEX-a je takođe istakao robusno nadgledanje odabranih predmeta od strane Misije, koje pokriva celi lanac krivičnog pravosuđa, kao i građanske predmete, u cilju ocene usklađenosti kosovskih institucija sa međunarodnim standardima za ljudska prava i najboljim evropskim praksama.

Pogledajte kompletan intervju za Klan Kosova, na albanskom jeziku: https://youtu.be/ts25wh9G0CM

Pročitajte članak na Euronews Srbija na srpskom jeziku: Šef Misije EULEX za Euronews Srbija: Radimo sa vlastima u Prištini na tome da se smanji prisustvo policije na severu