Vesti

EULEX domaćin delegaciji Zatvorske i probacione službe Švedske

19. septembar

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) dočekala je 19. septembra delegaciju iz Zatvorske i probacione službe Švedske (ZPSŠ). Stručnjaci ZPSŠ za međunarodne poslove, Mohamed Gulied i Eva Parry, sastali su se sa vršiocem dužnosti šefa Korektivne jedinice EULEX-a, Peeter Naaks i sa švedskim članovima osoblja Korektivne jedinice.

Delegacija se sastala i sa vršiocem dužnosti šefa Stuba za nadgledanje, Hubert van Eck Koster, koji ih je informisao o raznim aktivnostima podučavanja, nadgledanja i savetovanja koje Misija sprovodi u podršku Korektivnoj službi Kosova i Probacionoj službi Kosova.

Zatvorska i probaciona služba Švedske pruža bezrezervnu podršku Korektivnoj jedinici EULEX-a, i tokom ove posete predstavnici ZPSŠ izrazili su spremnost da nastave da pružaju podršku Misiji privremenim raspoređivanjem švedskih stručnjaka koji doprinose ispunjenju EULEX-ovog mandata.