Vesti

EULEX i Osnovno tužilaštvo u Peći organizuju radionicu o policijskoj opomeni i diverzionim merama maloletničkog pravosuđa

06. februar

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) zajedno sa Osnovnim tužilaštvom u Peći organizovala je 6. februara 2024. godine radionicu „Policijska opomena i diverzione mere maloletničkog pravosuđa“, kako bi se razgovaralo o izazovima u sprovođenju diverzionih mera u slučajevima kada maloletnik dođe u sukob sa zakonom.

Na ovoj radionici okupilo se 22 tužilaca, sudija, policajaca, stručnih saradnika i direktora škola, kako bi razradili i razgovarali o značaju obezbeđivanja da diverzione mere, poput policijske opomene, budu prva opcija u rešavanju slučajeva maloletničkog pravosuđa, jer mogu značajno doprineti rehabilitaciji i reintegraciji maloletnika u njihove porodice i zajednice; sprečiti i izbeći negativne posledice sudskih postupaka; i spreči recidiv.

EULEX-ova savetnica glavnom tužiocu Osnovnog tužilaštva u Mitrovici, Meda Petronela-Grama, napomenula je da, kao i u mnogim drugim mestima, obezbeđivanje pravičnog i rehabilitacionog sistema maloletničkog pravosuđa na Kosovu ponekad može biti izazovno, ističući kako je: „Sprovođenje diverzionih mera ključno za preusmeravanje mladih pojedinaca iz kruga kriminala. Ove mere, kao što su savetovanje, obrazovanje, rad u zajednici ili policijska opomena, pružaju konstruktivniji put za rehabilitaciju, podstičući lični rast i odgovornost.”

Glavni tužilac Osnovnog tužilaštva u Peći, Agim Kurmehaj, istakao je napore učinjene na promovisanju diverzionih mera kroz sastanke sa različitim relevantnim institucijama u cilju jačanja međuinstitucionalne komunikacije i odgovornosti po pitanjima koja se odnose na maloletničko pravosuđe. „Svedoci smo raznih zločina koji se dešavaju u poslednje vreme. Potrebno je da razgovaramo i izradimo nove koncepte i postavimo ciljeve, te da uvedemo mere prevencije, a ne samo da reagujemo kada se krivično delo desi, kako bismo izbegli štetni uticaj krivičnog dela ne samo na društvo, već i na buduće živote maloletnika“, naglasio je Kurmehaj.

Komentarišući značaj radionice, tužiteljka za maloletnike Osnovnog tužilaštva u Peći i predavačica Akademije pravde Kosova, Sanije Seferi Gaši, objasnila je kako se njena Kancelarija može smatrati jednim od pionira u primeni policijske opomene kao diverzione mere.

Radionica je bila usredsređena i na druga pitanja koja direktno utiču na maloletnike, poput upotrebe opojnih droga i drugih supstanci i trgovine ljudima.

Jedan od zaključaka koji su proizašli iz radionice bio je da se obrasci policijskih upozorenja koje je izradio tužilac pošalju svim policijskim stanicama u regionu Peći, kako bi se koristili kao model.

Učesnici su se takođe usaglasili o potrebi da se nastavi sa ovakvim prilikama za učenje i o mogućnosti za podizanje svesti o ovom pitanju angažovanjem roditelja i nastavnika.